Denna artikel sponsras av författare/förlag

Crister Mattsson delar med sig av kunskap och visioner om det digitala samhället

Crister Mattsson. Foto: Privat

I fackboken Vision och vetande: om det digitala samhället fördjupar sig bredbandsexperten Crister Mattsson i hur digitaliseringen påverkar samhället.

Crister Mattsson har arbetat som rådgivare i bredbandsfrågor bland annat för EU-kommissionen och för kommuner och regioner i Sverige. I tio år har han jobbat med forskning kring digitalisering och bredbandsutveckling.

I samband med tjugoårsjubileet för den svenska föreningen för bredbandsaktörer, Stadsnätsföreningen, blev han tillfrågad om att skriva ner några av sina minnen av uppbyggnaden av bredband i Sverige. Det ledde till boken Bredbandsbetraktelser: hur Sverige blev ledande bredbandsland som kom ut 2018.

Men tiden var knapp och allt hann inte skrivas ner innan deadline. Crrister hade mycket kvar att berätta. Detta resulterade i ännu en bok på ämnet, denna gång mer inriktad på forskning och framtidsvisioner: Vision och vetande: om det digitala samhället.

– Jag tar upp och sammanfattar en del av den forskning jag har arbetat med och komprimerar det till en berättelse om digitaliseringen, säger Crister. Jag visar en glimt av vilket samhälle det är som väntar, parallellt med att förmedla kunskap kring digitaliseringen. Samtidigt tar jag också upp en del risker, samt beskriver hur internet och digitaliseringen genomsyrar samhället och ger avtryck i kulturen.

I första hand vänder sig boken till alla de som arbetar med bredband eller digitalisering i Sverige: beslutsfattare av olika slag, rådgivare, politiker, investerare och aktörer inom bredband och digitalisering. 

– I takt med att internettjänsterna blir mer avancerade uppstår också behov av bättre kapacitet. Vi går nu in i ett paradigmskifte där allt kommer att digitaliseras. Allt som innehåller någon form av information kommer bli digitalt. Och det digitala samhället förändrar oss alla, säger Crister.

Han ger exemplet att alla människor, oavsett social eller ekonomisk ställning, kan gå på vilket universitet som helst över hela världen. Med ett fingertryck kommer vi åt all samlad kunskap. Vem som helst som har åtgång till internet kommer åt all världens information.

Sverige har lyckats hävda sig bra vad gäller digitalisering jämfört med övriga EU-länder, menar Crister. På senare tid håller vi dock på att bli omsprungna av de baltiska länderna. I vissa baltländer är det exempelvis lag på att all offentlig information ska finnas på nätet, och några har infört allmänna val via nätet. Där har vi en bit kvar i Sverige.

– Myndigheter och beslutsfattare har inte riktigt fått insikt i digitaliseringens storhet. De ser ofta hinder istället för möjligheter, säger Crister.

Det stora hotet menar han är att utbyggnad av tillgänglig internetanslutning är bristfällig på vissa platser. Även i ett land som Sverige saknar 30 procent av befolkningen tillgång till höghastighetsbredband och riskerar att placeras utanför det digitala samhället. 

– Det är en demokratifråga, säger Crister med eftertryck. Självklart måste alla ha tillgång till internet.

Boken Vision och vetande: om det digitala samhället ges ut som tryckt bok, och finns både på svenska och engelska (The Vision of the Digital Society, säljs via Amazon för att vara tillgänglig för icke svensktalande läsare). Crister använder sig av print on demand, både för den svenska och den engelska utgåvan.

Som författare och egenutgivare med denna kunskap om digitalisering är Crister en intressant person att fråga om digitaliseringen av bokbranschen. Han lyfter fram smidigheten i att enkelt kunna hitta fakta och bakgrundsmaterial för att göra research. Hans eget arbete med att skriva guideböcker har underlättats mycket genom all information som finns tillgänglig.

– Jag kommer åt all samlad dokumentation och kan på några minuter få fram allt som skrivits i en viss fråga, säger Crister och avslutar:

– Visst kan man spekulera i att de tryckta böckerna kommer ersättas av eböcker eller digitala böcker, det kan möjligen uppfattas som ett hot. Samtidigt ökar detta läslusten, och information och kunskap om böcker och litteratur sprids ju med enorm hastighet tack vare digitalisering.

Om författaren

Crister Mattsson har under många år varit verksam på ett forskningsinstitut med fokus på frågor om hur bredband påverkar samhället. Crister har också varit engagerad som rådgivare åt kommuner och regioner inom både Sverige och EU. Crister är även en ofta anlitad föredragshållare och har hållit presentationer på många platser och ett stort antal universitet.

Vision och vetande : om det digitala samhället

Vision och vetande : om det digitala samhället
Författare
Förlag Type and Tell
GenreMedia och kommunikation
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor169
Vikt292 gr
Utgiven2019-02-05
SABBv
ISBN 9789176835487
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
En berättelse om hur bredband och utbyggnaden av den digitala infrastrukturen skapar förutsättningar för ett nytt samhälle. Boken beskriver dels visionen om det digitala samhället, vilket är framtidsbilden om vad som kan förväntas samt vetandet om vad vi redan nu känner till om det som sker eller redan har hänt. Bredbandsnäten ger oss förutsättningar att göra nya saker och skapa nya funktioner som tidigare varit omöjliga att uppnå. Digitaliseringen påverkar allt och alla och innebär ett helt nytt samhällssystem som tidigare främst varit en vision. Vision och vetande om det digitala samhället är en bok där fakta presenteras och nya möjligheter. framställs. En intressant läsning för samhällsdebattörer och verksamma inom offentlig förvaltning och en vägledning till det digitala samhället. Crister Mattsson har under många år varit verksam på ett forskningsinstitut med fokus på frågor om hur bredband påverkar samhället. Crister har också varit engagerad som rådgivare åt kommuner och regioner inom både Sverige och EU. Crister är även en ofta anlitat föredragshållare och har hållit presentationer på många platser och ett stort antal universitet.
Sponsrat innehåll

Sponsrat innehåll

Sponsrat innehåll är artiklar som finansieras av förlag eller författare som vill förmedla information om sina böcker. Det kan även vara andra företag med tjänster eller produkter, främst relaterade till böcker. Är du intresserad av att köpa sponsrade artiklar så kontakta en av våra säljare på sales@boktugg.se. Läs mer om våra alternativ för annonsering

sales@boktugg.se