Författarförbundet: ”Vi avråder författare från att upplåta rättigheter till förlag utan förskott”

Grethe Rottböll, ordförande för Sveriges författarförbund. Foto: Stefan Tell

Författarförbundet gillar inte hybridförlagsmodellen. De har nu tagit ett styrelsebeslut om att avråda medlemmar från att skriva avtal med hybridförlag.

– Styrelsen har fattat ett inriktningsbeslut [i september 2018] om hur rådgivningen ska handskas med frågor om hybridförlag. Vi avråder från avtal där man upplåter sina rättigheter samtidigt som man är med och finansierar utgivningen. Vilket är det som är utmärkande för hybridförlagen, säger Grethe Rottböll, ordförande för Författarförbundet.


ANNONS


– I de fall där avtalet liknar de traditionella avtalen, det vill säga där upphovspersonen får förskott och där förlaget tar risken ser vi inga hinder. Det finns ju sådana fall även hos hybridförlagen men gäller bara för ett fåtal författare. Givetvis avråder vi inte sådana överenskommelser, tillägger hon.

Det var i förra veckan som förbundets tidning Författaren gick till frontalangrepp mot alla som tjänar pengar på författare. Som Boktugg kunde konstatera skedde det genom att man buntade ihop allt från hybridförlag och uppdragsutgivning till egenutgivartjänster. Därför bidrog vi med att förklara skillnaden mellan dessa för alla författare.

I Författarens artikel gick det också att läsa en överraskande formulering: ”Författarförbundets styrelse har tagit ett principbeslut om att avråda från att teckna avtal med hybridförlag.”

Vad specifikt är det i hybridförlagens avtal som gör att ni avråder från utgivning hos dem? Anser ni att hybridförlagens villkor på alla sätt är sämre än de traditionella förlagens?
– Vi har bland annat sett alltför många exempel på upplåtelser där upphovspersonen satsat stora pengar som hen aldrig fått tillbaka, säger Grethe Rottböll.

Har ni från förbundets sida haft några diskussioner direkt med något eller några hybridförlag för att påverka dem att ändra sina villkor, ifall det är några som ni tycker är fel?
– Vår ärendehantering är konfidentiell. Men inom ramen för vår rådgivning påpekar vi det som är problematiskt med de villkor som finns i avtal som har skickats till oss.

Ni har ju en hel del medlemmar som valt att ge ut på hybridförlag – en del av dem mot er rekommendation, tycker ni då att de ska gå ur förbundet?
– Att avråda ska inte förknippas med att förbjuda eller att utesluta. Vi vill alltid upphovspersonens bästa. Och tvärtom hjälper vi också dem som inte är med i förbundet.


ANNONS


Det finns ju ett stort antal förlag som på utsidan ser ut att vara traditionella förlag men som bakom kulisserna kräver finansiering av författarna på olika sätt. Många av dem har gjort så i 20 års tid – avråder ni från utgivning hos dem också?
– Vi avråder från de avtal vi anser är oskäliga oaktat vilka förlag det än gäller. Vi hjälper till så att författaren vågar stå på sig i avtalssituationen och vi kan också ställa upp och förhandla åt våra medlemmar, säger Grethe Rottböll.

Vad är förbundets syn på egenutgivning, är det också något som ni avråder alla era medlemmar från? Om inte, hur drar ni gränsen mellan egenutgivartjänster och hybridförlag?
– Vill författaren eller översättaren ge ut en bok på eget förlag bidrar vi med den erfarenhet och kunskap vi har på området. Det händer att vi håller kurser i egenutgivning. Vi har över 3000 medlemmar och 30 procent av dem är egenutgivare.

– Den avgörande skillnaden är att författaren äger sina rättigheter, själv tar alla risker men också får alla eventuella inkomster boken genererar, säger Grethe Rottböll.

Om man tittar på de ärenden ni får in där det är tvister mellan författare och förlag, skulle du då säga att hybridförlagen är överrepresenterade jämfört med småförlag?

– Förbundet har inga rättsliga tvister. Men man kan säga att otydliga avtal utanför branschpraxis genererar tolkningsfrågor.

Hon ser helst att förlagen utarbetar grundavtal tillsammans med Författarförbundet.

– De avtalen är en följd av mångårig juridisk erfarenhet och skrivningen är stringent där avtalspunkterna förhåller sig strikt till varandra. Gemensamt för avtalen är att författaren och översättaren får ett garanterat arvode för sin upplåtelse, säger Grethe Rottböll.

Vi kan konstatera att Författarförbundets syn går på direkt kollision med hybridförlagens affärsmodell. Förbundets syn är att författaren aldrig ska upplåta rätten till sin bok – om hen inte får ett garanterat arvode. Om författaren finansierar utgivningen ska hen alltid behålla alla rättigheter. Återstår att se vad förbundets medlemmar, inte minst de hundratals som ger ut på hybridförlag, tycker om detta principbeslut.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Den här artikeln är möjlig tack vare

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Vill du bidra med mindre belopp går det bra att swisha på 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Koll på böcker och bransch på 5 min

Få vårt nyhetsbrev, måndag och fredag. Håll dig uppdaterad om trender och nyheter. Och få lite boktips. Gör som över 9000 andra.