fbpx

Storytel slutar redovisa svenska abonnenter separat

Sofie Zettergren, CFO och Jonas Tellander, CEO, presenterar Storytels kvartalsrapport. Foto: Storytel.

I samband med kvartalsrapporten för Q1-2019 meddelade Storytel att de framöver kommer att redovisa Norden som en samlad marknad.  

Det var bara en tidsfråga innan Storytel skulle förändra hur man redovisar antalet abonnenter och intäkter. Fram till nu (och även detta kvartal) har vi kunnat se exakt hur det går för Storytel i Sverige medan konkurrenterna Bookbeat och Nextory (som inte har några börskrav på sig att redovisa utöver i bokslutet) rapporterat en totalsiffra för alla sina länder.

Men nu är det slut med det. Storytel ändrar sin uppdelning från Sverige och utlandet till Norden och övriga länder. I kvartalsrapporten som släpptes idag finns den svenska marknaden med (136,8 Mkr i streamingintäkter och 363 200 abonnenter) men även den nya indelningen där Norden har 258,3 Mkr i streamingintäkter och 645 500 abonnenter.

Ur ett investerarperspektiv är detta rätt logiskt. Storytel ser på Norden som en lönsam region där fyra av fem länder är lönsamma (Sverige, Danmark, Norge och Island) och Finland på väg. Men det verkligt intressanta framöver blir hur Storytel lyckas i resten av världen. I den gamla rapportmodellen klumpades tillväxtmarknaderna ihop med de övriga nordiska länderna, nu bryts det ut så att man på engelska pratar om Nordic och non-Nordic markets.

ANNONS

– Vi vill visa hur de lönsamma marknaderna växer men även hur mycket vinst de genererar, sa Sofie Zettergren, CFO på Storytel i en presentation av kvartalsrapporten.

På årsbasis är den nordiska marknaden nu en miljardmarknad sett till streamingintäkter.

Övriga (elva) länder stod under första kvartalet endast för 37,7 Mkr i streamingintäkter och 188 800 abonnenter. Intäkten per användare är alltså mycket lägre än för Norden, 67 kr jämfört med 133 kr i Norden.

I delårsrapporten spår Storytel att de kommer att öka antalet nordiska abonnenter till 660 000 och intäkterna till 270 Mkr för andra kvartalet. Eller för att jämföra med 2018, då ökade antalet abonnenter mellan Q1 och Q2 i Norden med 27 000. Nu är prognosen en ökning med 14 500 abonnenter. Om det ska tolkas som att marknaden är mättad eller att konkurrensen hårdnar med alla aktörer är svårt att veta.

Om det är så att Bookbeat och Nextory tar marknadsandelar på den svenska marknaden framöver och om Storytels tillväxt helt avstannar här kommer det inte att synas i rapporterna lika tydligt som tidigare.

När det gäller Danmark skriver Storytel också i rapporten att de just nu flyttar över alla kunder till en teknisk plattform under varumärket Mofibo, vilket kommer att innebära besparingar jämfört med tidigare då man haft två olika teknikplattformar igång.

ANNONS

Samtidigt som den nordiska marknaden bromsar in något räknar Storytel med att addera 31 200 nya kunder utanför Norden och under 2019 utlovas lansering på ytterligare 2-5 nya marknader. För helåret tror man på en tillväxt på runt 40 procent och att omsättningen landar på 1,9 miljarder kronor. Då inkluderas även print som under första kvartalet stod för 107,3 Mkr i intäkter (jmf 106,3 Mkr 2018).

Storytel lyfter själva fram dessa höjdpunkter för första kvartalet 2019:

  • Ökat Streaming intäkter med 33% från kv1 2018 till 296 (222) MSEK
  • Ökat abonnentstocken med 44% från kv1 2018 till i genomsnitt 834 300 (577 900) abonnenter
  • Ökat nettoomsättning till 385 016 (312 163) TSEK
  • Vinst per aktie, efter skatt uppgick till -1.60 (-1.00) SEK
  • Lanserat i Singapore, Storytels sextonde marknad
  • Förvärvat Ztory, en abonnemangstjänst för tidningar och magasin

Den där sistnämnda punkten är intressant. Hur ska Ztorytel, förlåt Storytel hantera Ztory?

– Ztory är en tjänst som främst används på iPad och vi kommer att hålla det som en separat app. Vi kommer att lansera att erbjudande till våra kunder i Sverige före sommaren, sa Jonas Tellander vid presentationen av kvartalsrapporten.

Med andra ord: man ska marknadsföra Ztoryappen till den kundbas som finns i Storytel. En integration ligger långt borta, om den ens är möjlig med tanke på att det är helt olika teknik som ligger bakom de magasin och tidningar som läses i Ztory jämfört med eböcker som läses i Storytel.

Bland allt annat i rapporten så hamnar förlustsiffran lite i skymundan. Men förlusten efter avskrivningar och före skatt hamnar på totalt 90,7 Mkr för första kvartalet. Storytel hade dock 483 Mkr i kontanta medel i slutet av kvartalet och möjlighet att öka på sina lån med 100 Mkr vid behov (för internationell expansion).

Fotnot: Värt att notera är att i siffrorna för Norden tas hela intäkten för Norge med trots att Storytel endast äger 50 procent (Cappelen Damm äger andra halvan) och enligt Bok365 omsätter Storytel i Norge hela 160 miljoner norska kronor (på helåret) och har över 100 000 abonnenter.


❤ Tack för att du kom hit och läste …
… det gör oss stolta och glada. Som du märkte slapp du betalvägg, eftersom vi vill sprida våra artiklar till alla bokälskare. Är du trogen boktuggare och gillar det vi gör – stötta gärna den hårdast arbetande lilla redaktionen i landet.   Om du har möjlighet, stöd Boktugg idag med en prenumeration eller valfritt bidrag.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print
Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 25 år tillbaka och författare till nio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Stäng meny