fbpx

Svenska Dagbladets Under strecket får Lars Salviuspriset 2019

Priset mottogs av Ludvig Hertzberg på Skissernas museum i Lund. Foto: Alexandra Borg. Bakgrund: Istock

Lars Salviuspriset, uppkallat efter boktryckaren Lars Salvius, har utdelats till Svenska Dagbladets Under strecket för förmedlingen av ”kunskap från forskningens alla fält till generation efter generation av läsare”.

Lars Salviuspriset har delats ut till Svenska Dagbladets Under strecket med motiveringen: ”Svenska Dagbladets Under strecket tilldelas Lars Salviuspriset för att dagligen i hundra år ha förmedlat kunskap från forskningens alla fält till generation efter generation av läsare. Ett oräkneligt antal skribenter har här kunnat nå ut med sina insikter om både aktuella och tidlösa frågor. Den pågående digitaliseringen av understreckarna gör denna kulturskatt tillgänglig för envar.”

I juryn ingick Alexandra Borg (ordförande), universitetslektor vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Anders Bergman, förläggare på Natur & Kultur, Sven Ove Hansson, professor i filosofi vid Kungl. Tekniska högskolan, Henrik Höjer, fil.dr i historia och redaktör på Forskning & Framsteg, samt Gunn Johansson, professor emeritus vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

ANNONS

Lars Salviuspriset på 100 000 kronor utdelas årligen sedan 1991 för särskilt framstående insatser inom forskningskommunikation och populärvetenskap. Priset kan delas mellan två eller fler personer och kan delas ut till institutioner och organisationer.

Lars Salviusföreningen delar dessutom ut stipendier och projektbidrag till upphovsmän och utgivare vars verk används vid högskolor och universitet. Medlen kommer från Bonus Copyright Access (f.d. Bonus Presskopia) och är ersättning för kopiering ur vetenskapligt material vid landets högskolor och universitet. Lars Salviusföreningen har bildats av Sveriges Författarförbund, Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Tidskrifter.

Föreningen har sitt namn efter Lars Salvius, som var en allmänbildad, språkintresserad och innovativ boktryckare på 1700-talet. Han moderniserade svensk stavning och grammatik, skrev en geografibok om Uppland och gav ut en vetenskaplig veckotidskrift – Lärda tidningar. Han gav också ut vetenskapliga verk, något som andra boktryckare ansåg olönsamt, och förstod att göra denna utgivningssektor vinstgivande. Han var förläggare åt Kungl. Veten­skapsakademien. Lars Salvius såg även till att ge boktryckarna drägliga villkor, och han skapade Sveriges första universalbokhandel och inrättade det första lånebiblioteket.

ANNONS
Tidigare pristagare av Lars Salviuspriset

2018 Yvonne Hirdman, professor emeritus, Historiska institutionen, Stockholms universitet
2017 Torbjörn Åkerstedt, professor, föreståndare, Stockholm Stress Center, Stockholms universitet
2016 Siv Strömquist, docent, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet
2015 Agnes Wold, överläkare, professor i klinisk bakteriologi, Göteborgs universitet
2013/2014 Nina Björk, författare, kulturskribent, filosofie doktor i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet

 


 

 Tack för att du kom hit och läste …
… det gör oss stolta och glada. Som du märkte slapp du betalvägg. Ett val vi gjort, eftersom vi genuint älskar litteraturen och vill sprida våra nyheter till så många som möjligt. Till priset av en en kopp kaffe på stan (39 kronor/mån) stöttar du den hårdast arbetande lilla redaktionen i landet. En billig peng för alla de tusentals artiklar vi publicerar varje år. Plus att du får tillgång (japp, där har vi en betalvägg) till ett växande bibliotek av artikelserier och ett exklusivt nyhetsbrev endast för INSIDERs.
Det tar bara en minut att bli en INSIDER idag >>

Anna von Friesen frilansar som journalist, redaktör, korrekturläsare och med andra redaktionella tjänster.
Inga kommentarer än

Kommentarer är avstängda.