Storytel köper bolag i tre länder – Bulgarien, Turkiet och Island

Storytels vd Jonas Tellander. Foto: Daniel Roos.

Storytel ökar takten i den internationella expansionen och köper de ledande streamingtjänsterna Audioknigi (Bulgarien) och Seslenenkitap (Turkiet) samt Skynjun, Islands ledande ljudboksförlag och nätåterförsäljare av ljudböcker.

Nyligen tog Storytel in 202,5 Mkr som skulle användas för internationell expansion och förvärv. De tre affärer som nu presenteras kostar intialt Storytel inte mer än cirka 470 000 euro (motsvarande 4,5 Mkr) men innehåller tilläggsköpeskillingar baserade på hur de olika marknaderna och bolagen utvecklas. Förvärven är i linje med Storytels strategi att förvärva lokala aktörer som ett led i Bolagets globala expansion. Efter förvärvens fullbordande och inför lansering i respektive land kommer Storytel att investera i ljudboksproduktioner för att ha ett attraktivt erbjudande till kunderna, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare? Stötta oss gärna genom att swisha ett bidrag.

Bulgarien
Den 19 september 2017 ingick Storytelkoncernen avtal om förvärv av samtliga aktier i D&D Factory, bolaget bakom Audioknigi, Bulgariens ledande ljudbokstjänst. Initial köpeskilling är baserad på skuldfri basis och erläggs kontant med 100.000 Euro vid tillträdesdagen, och en performance-baserad tilläggsköpeskilling efter 24 månader från tillträdesdagen baserad på bl.a. antalet producerade ljudböcker. Tilläggsköpeskillingen kan uppgå till maximalt 100.000 Euro och kan betalas kontant eller med i aktier i Storytel AB (publ). D&D Factory kommer att vara Storytels bolag i Bulgarien inom affärsområdet Streaming. När lansering av Storyteltjänsten i Bulgarien kommer att ske är ännu inte beslutat. Förvärvet förväntas fullbordas den 9 oktober 2017.

– Bulgarien är en outvecklad ljudboksmarknad men som har potential med tanke på Bulgarens ca 8 miljoner invånare och att abonnemangstjänster inom film och musik börjar få fäste. Storytel vill vara en del av den utvecklingen och bli den ledande aktören för ljudböcker, säger Jonas Tellander, VD Storytel, i samma pressmeddelande.

Turkiet
Den 19 september 2017 ingick Storytelkoncernen även avtal om förvärv av samtliga aktier i Seslenenkitap, Turkiets ledande ljudbokstjänst. Den initiala köpeskillingen erläggs med 170.000 Euro kontant och därefter kan en tilläggsköpeskilling tillkomma. Tilläggsköpeskillingen kan betalas kontant eller med i aktier i Storytel AB (publ). Tilläggsköpeskillingen grundas på en performance-baserad earn-out modell som är kopplad till antalet fullt betalande abonnenter av tjänsten under en årlig mätperiod under de första 36 månaderna från dagen för tillträdet. Seslenenkitap kommer att vara Storytels bolag i Turkiet inom affärsområdet Streaming. När lansering av Storyteltjänsten i Turkiet kommer att ske är ännu inte beslutat. Förvärvet förväntas fullbordas den 12 oktober 2017.

– Turkiet är på väg att bli en betydande marknad för abonnemangstjänster inom musik och film, och där ser vi också en stor potential för vår tjänst. Seslenenkitap växer snabbt och har efter drygt två år på marknaden redan fått en väsentlig medlemsbas via sin ljudboks-app. Med Storytels koncept tillsammans med teamet bakom Seslenenkitap kan vi skapa goda förutsättningar att göra Turkiet till en stor ljudboksmarknad. Seslenenkitap högkvalitativa ljudboksproduktioner passar även utanför Turkiet med tanke på det stora antal turkspråkiga som finns inom Storytels övriga marknader, säger Jonas Tellander.

Island
Den 19 september 2017 ingick Storytelkoncernen avtal om förvärv av samtliga aktier i Skynjun, Islands ledande ljudboksförlag och nätåterförsäljare av ljudböcker. Den initiala köpeskillingen är baserad på skuldfri basis och betalas med aktier i Storytel AB (publ). Priset för aktierna i Storytel bestäms utifrån en genomsnittlig volymvägd kurs de senast 30 handelsdagarna före tillträdet. Efter utgången av 2019 kan en tilläggsköpeskilling utgå enligt en performance-baserad earn-out modell räknat på EBITDA-resultat. Köpeskillingen i sin helhet beräknas till cirka 200.000 Euro. Skynjun kommer att vara Storytels bolag på Island inom affärsområdet Streaming. När lansering av Storyteltjänsten på Island kommer att ske är ännu inte beslutat. Förvärvet förväntas fullbordas den 16 oktober 2017.

– Island är en liten marknad räknat i befolkning men med stor konsumtion av litteratur per capita och hög penetration i procent när det gäller abonnemangstjänster inom film och musik. Isländska konsumenter är också tidiga i nya beteenden och vi ser därför också Island inte bara som en affärsmässigt intressant marknad att finnas på, utan också som en testbädd när vi utvecklar nya tjänster och produkter, säger Jonas Tellander, VD Storytel.

Nyfiken på nya boksläpp? Kolla in aktuella nya böcker!

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Kampen för livet – nu som ljudbok.

En klimatkollaps har drabbat jorden med förödande konsekvenser. Fyra personer får det svåraste av uppdrag, att leda ett projekt som ska rädda mänskligheten från att dö ut.

Adoptionsdrama i inbördeskrigets skugga

En utplånad bondby på Sri Lanka och två överlevande systrar som inte känner varandras existens tar oss in i ett virrvarr av händelser och en hel palett av människoöden både på den mytomspunna ön samt i Sverige och Frankrike.