Storytels kvartalsrapport för Kv3-2016: vinsten 19,7 Mkr

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Idag släppte börsnoterade Storytel kvartalsrapporten för årets tredje kvartal, det första där Norstedts ingår. Nettoomsättningen blev 237,2 Mkr och resultatet före avskrivningar +19,7 Mkr. En av nyheterna i rapporten: bolaget kommer att släppa över 100 titlar i Storytel Original under 2017.

Eftersom Storytel är börsnoterat (på Aktietorget) innebär det en märklig kombination av å ena sidan väldigt öppna siffror jämfört med de flesta andra förlag, å andra sidan strikta krav på att större nyheter måste kommuniceras till alla samtidigt eftersom de kan påverka kursen och ge fördelar till den som får veta före någon annan.


ANNONS


De flesta större och mellanstora förlag drivs i aktiebolagsform och då finns egentligen bara krav på en årsredovisning som ska lämnas in ett drygt halvår efter att bokföringsåret slutar. Men börsbolag rapporterar löpande. Så idag kom alltså siffrorna för Storytel avseende det tredje kvartalet som egentligen delvis avslöjades redan för en månad sedan då bolaget meddelade att de skulle överträffa prognoserna avseende abonnenter och streamingintäkter.

Men det fanns andra mer intressanta saker att titta på. Detta är första kvartalsrapporten där omsättningen på allvar påverkas av affären med Norstedts. Storytel värderas idag till över 2 miljarder (inför kvartalsrapporten handlades aktien till 45,40 kr vilket är en rejäl ökning sedan i januari då den var nere på 18,80 kr.

Intäkterna för Streaming i kv3 2016 var 136 Mkr, att jämföra med 84 Mkr i kv3 2015. Den svenska verksamheten står för 87 Mkr av intäkterna i kv3 2016 och de utländska verksamheterna står för 49 Mkr av intäkterna (36% av totalen).

Tittar man på hela perioden jan-sep 2016 så landar omsättningen på 456 Mkr (194 Mkr) och resultat före avskrivningar på 34 Mkr. På bottenraden 14,4 Mkr, vilket är bättre än bolaget hade på hela 2015.

ANNONS

– Vi är ett tillväxtbolag och det tredje kvartalet är starkt. Vi har lyckats utomlands vilket är extra roligt. Norge, Danmark och Holland växer. Vi vänder till vinst i Danmark och båda förvärven Norstedts och Mofibo bidrar, säger Storytels VD Jonas Tellander.

När det gäller fjärde kvartalet så har man lagt en prognos på 12.500 nya abonnenter, vilket kan kännas lågt eftersom det tredje kvartalet gav nästan 50 000 nya. Men till skillnad från fysiska böcker där julhandeln ger en enorm boost är fjärde kvartalet mer än ”normal period”, enligt Storytel själva. Eftersom både Massolit och Norstedts har en stor del av sin försäljning okt-dec kan man förvänta sig att de ökar sin försäljning rejält dessa månader och Storytel kan mycket väl nå en årsomsättning på 800 Mkr.

Nettoomsättningen uppgick i koncernen för kv3 2016 till 237 216 (81 045) Tkr. Affärsområdet streaming står för 124 665 Tkr och affärsområdet Publishing står för 112 551 Tkr. Inom affärsområdet Streaming står Sverige för ca 64 % och utlandet för ca 36 %. Storytel A.S i Norge ägs till 50 % tillsammans med Cappelen Damm och redovisas i koncernen enligt klyvningsmetoden.

Höjdpunkter under det gångna kvartalet (jmf. kv3 2015) enligt Storytel själva:
Ökat abonnentstocken från 291 600 till 341 500 abonnenter (229 400)
– Ökat streaming-intäkterna från 111,3 Mkr till 135,7 Mkr (84,0 Mkr)
– Ökat andelen internationella streaming-intäkter från 32,4% till 36,0% (29,5 %)
– Levererat ett positivt resultat före avskrivningar på 19,7 Mkr (1,2 Mkr)

Så här skriver Storytel i delårsrapporten januari-september 2016:

På kvartalets första dag slutförde vi uppköpet av Norstedts. Sedan dess har vi arbetat med att underlätta för Storytels och Norstedts ledning och anställda att lära känna varandra. Vi har gjort bra framsteg och även påbörjat ett antal samarbetsprojekt, bland annat inom försäljning, ljudboksproduktion, administration och på ledningsnivå.

Arbetet med integrationen av danska streamingtjänsten Mofibo har kommit ännu längre och vi utvecklar nu en gemensam teknikplattform som stegvis släpps under 2017. Plattformen kommer underlätta Storytels internationella expansion. Som vi informerade om för några veckor sedan har vi nu börjat producera ljudböcker på arabiska.


ANNONS


På våra internationella marknader har vi sett en mycket stark tillväxt under kvartalet i framförallt Norge, Danmark och Holland. Vår internationella årsvisa intäktstillväxt är 97%, vilket var den målsättning vi satte upp i början på året. I Danmark höjde vi i somras priset i danska kronor från 99 kr/mån till 129 kr/mån och har nu lyckats vända vår danska verksamhet till lönsamhet.

Även i Sverige har vi haft en stark tillväxt i kv3 2016 och har stadigt 47% årlig intäktstillväxt på en konkurrensutsatt marknad. Storytel fortsätter växa i Sverige genom att vi lyckas få fler att upptäcka ljudbokens fördelar och som väljer att betala för sin nya vana efter en kort provperiod. Vår senaste iOS-app hyllas av kunderna med betyget 4,7 stjärnor av 5 möjliga.

Resultatet före avskrivningar i kv3 2016 var 19,7 Mkr (1,2 Mkr) ganska jämnt fördelat på Streaming respektive Publishing. Inom Streaming gör vi vinst inom den svenska verksamheten, men även Norge och Danmark bidrar positivt. Elena Ferrantes böcker som ges ut av Norstedts är starkt bidragande till det goda resultatet inom Publishing-verksamheten.

Vår bokutgivning har genom köpet av Norstedts blivit en betydande del av Storytels verksamhet. Förhoppningen är att Norstedts grundmurade kvalitetsrykte som bokförlag i kombination med Storytels position som den ledande digitala ljudboksaktören ska vara en attraktiv partner för såväl aspirerande som välkända författare.

I oktober genomförde vi en riktad nyemission till 5 institutionella fonder med fokus på nordiska småbolag. Emissionen visade på ett mycket stort intresse för Storytel och tillför i kv4 bolaget 100 Mkr före emissionskostnader, vilket kommer öka soliditeten i kv4. 40 Mkr används till att betala ett brygglån som Storytel tog upp i samband med köpet av Norstedts.

Storytel Original har fått en fin start och vi har till skrivande stund givit ut 13 produktioner i Sverige samt har även släppt de första produktionerna i Danmark och Holland. Under 2017 planerar vi att släppa mer än 100 Storytel Original produktioner på våra olika marknader.

ANNONS

ANNONS


Intäkterna för Streaming i kv3 2016 var 136 Mkr, att jämföra med 84 Mkr i kv3 2015. Den svenska verksamheten står för 87 Mkr av intäkterna i kv3 2016 och de utländska verksamheterna står för 49 Mkr av intäkterna (36% av totalen). För ett år sedan, i kv3 2015, var intäkterna 59 Mkr i Sverige och 25 Mkr i utlandet (29% av totalen).

Det kommande kvartalet (kv4) räknar vi inom Streaming med viss tillväxt, men på en lägre nivå än för kv3. Inom Publishing är det inom kv4 man får ihop årets försäljning genom den starka julhandeln, då många köper böcker som julklappar. Norstedts ger ut den 3e boken av Elena Ferrante och på Rabén & Sjögren kommer den 8e Harry Potter boken skapa god försäljning i kv4. Detta leder till en förväntan om god lönsamhet i kv4 inom Publishing.

Intäkter och resultat för perioden
Nettoomsättningen uppgick i koncernen för kv3 2016 till 237 216 (81 045) Tkr. Affärsområdet streaming står för 124 665 Tkr och affärsområdet Publishing står för 112 551 Tkr. Inom affärsområdet Streaming står Sverige för ca 64 % och utlandet för ca 36 %. Storytel A.S i Norge ägs till 50 % tillsammans med Cappelen Damm och redovisas i koncernen enligt klyvningsmetoden. I tabell på s.2 inkluderas samtliga abonnenter och intäkter i Norge och ingår i utlandet Streaming. I tabell på s.2 är vidare ingen hänsyn tagen till periodisering av intäkter.

Rörelseresultatet i koncernen uppgick i kv3 2016 till 10 203 (731) Tkr. Under kv3 har goodwillavskrivningar påverkat resultatet negativt med ca 5 Mkr. Övriga avskrivningar avser främst avskrivning på inköpta och utvecklade system i Mofibo och Norstedts. I samband med de båda förvärven av Mofibo och Norstedts har koncernens lånefinansiering ökat vilket innebär högre räntekostnader än tidigare perioder.

Resultat per aktie, efter skatt uppgick i kv3 2016 till 0,13kr.

Moderbolaget – Intäkter och resultat för perioden
Rörelseintäkterna uppgick i moderbolaget för kv3 2016 till 353 (369) Tkr. Rörelseresultatet i moderbolaget uppgick för kv3 2016 till -1 140 (-745) Tkr.

Koncernen – Finansiell ställning och kassaflöde (per 30 september 2016)
Koncernen hade vid periodens slut 83 131 (41 495) Tkr tillgängligt i likvida medel. Soliditeten uppgick till 9,8 (4,8) %. Eget kapital uppgick till 65 888 (7 808) Tkr. I samband med förvärvet av Mofibo och Norstedts har externa skulder ökat då förvärven till stor del finansierades genom banklån. Lånen kommer börja amorteras under 2017 med ca 9 Mkr per kvartal. Förvärvsanalyserna som tagits fram i samband med förvärven indikerar en total goodwillpost om ca 200 Mkr vilken kommer skrivas av på 10 år och således påverka resultatet negativt med ca 5 Mkr per kvartal.

Moderbolaget – Finansiell ställning (per 30 september 2016)
Moderbolaget hade vid periodens slut 669 (112) Tkr tillgängligt i likvida medel. Soliditeten i moderbolaget uppgick till 81,7 (96,6) %. Eget kapital uppgick till 633 560 (595 771) Tkr.

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

❤️ Tack för att du läste ända hit. Hoppas att läsupplevelsen var bra. Som du märkte slapp du betalvägg. Mycket tack vare läsare som väljer att stödja oss ekonomiskt genom donationer:

(Om du redan är Supporter – tack!)

❤️ Tack för att du läste ända hit. Hoppas att läsupplevelsen var bra. Som du märkte slapp du betalvägg. Mycket tack vare läsare som väljer att stödja oss ekonomiskt genom donationer:

(Om du redan är Supporter – tack!)

Lär dig bokbranschen på 5 minuter

Få vårt nyhetsbrev, måndag och fredag. Håll dig uppdaterad om trender och nyheter. Och få lite boktips. Gör som över 8000 andra.