Volati köper Akademibokhandeln och Bokus för 760 Mkr

Mårten Andersson, VD Volati och Maria Hamrefors, VD Akademibokhandeln. Fotograf: Niclas Liedberg

Akademibokhandeln och Bokus får nya ägare när Volati AB köper hela Akademibokhandeln Holding AB till ett bedömt rörelsevärde av 760 Mkr. Köpeskillingen för 95 procent av bolaget uppgår till 249 Mkr men till det kommer förstås det dyra obligationslån på 500 Mkr som Akademibokhandeln tecknat.

– Vi är mycket glada och stolta över att vi får möjlighet att förvärva Akademibokhandeln, ett förvärv som jag ser som typiskt för Volati. Bokhandelsaktören är en välskött och lönsam koncern med starka kassaflöden och en mycket väletablerad marknadsposition. Akademibokhandeln och Bokus är samtidigt bland de starkaste konsumentvarumärkena i Sverige med stora kundbaser. Akademibokhandelns växande kundklubb har idag över 1,3 miljoner medlemmar. Vi kommer tillsammans med ledningen att värna om kundrelationerna genom att fortsätta utveckla bolagets erbjudande i alla kanaler”, säger Mårten Andersson, Volatis VD i ett pressmeddelande.

– Vi har byggt en verksamhet som idag har ett mycket starkt erbjudande i alla de kanaler som våra kunder vill handla böcker och pappersvaror. Vi ser fram emot att bli en del av Volatikoncernen och få Volati som långsiktiga ägare som jag tror kan bidra med viktig kunskap och stöd i utvecklingen framåt, kommenterar Maria Hamrefors, Akademibokhandelns VD i pressmeddelandet.

Efter att det blev känt att de befintliga ägarna med Accent Equity i spetsen skulle göra en stor utdelning på 440 Mkr kom också spekulationer kring ifall Accent var på väg att sälja till en annan ägare med mer långsiktigt perspektiv. Idag kom svaret.

”Volati AB förvärvar Akademibokhandeln Holding AB – Sveriges ledande bokhandelsaktör med en framgångsrik omnikanalstrategi och nätbokhandeln Bokus – till ett bedömt rörelsevärde om cirka 760 Mkr. Bolaget hade 2016 en nettoomsättning om 1,8 miljarder kronor med ett rörelseresultat före avskrivningar om 125 Mkr. Förvärvet förväntas ha en positiv påverkan på Volatis resultat 2017. Akademibokhandeln kommer att utgöra ett nytt fjärde affärsområde inom Volati.” skriver bolaget i pressmeddelandet.

Akademibokhandeln är den ledande bokhandelsaktören i Sverige med en marknadsandel om cirka 35 procent av konsumentbokhandeln och med starka erbjudanden i alla produkt- och leveransformer. Med 108 butiker, varav 80 egenägda och 28 drivna av franchisetagare, över hela landet och e-handel både under varumärket Akademibokhandeln och Bokus driver bolaget moderna och lönsamma försäljningskanaler för privatpersoner, företag och offentlig verksamhet. Akademibokhandeln vill med sin vision om läsglädje till alla, varje dag, också vara ett nav i kulturlivet och en mötesplats för litteratur. För 2016 uppgick Akademihandelskoncernens nettoomsättning till 1,8 miljarder kronor och rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 125 Mkr.”

Till skillnad från när Accent Equity köpte Akademibokhandeln och Bokus av KF Media så har Volati tecknat avtal om att förvärva aktierna i Akademibokhandeln Holding AB från Accent Equity 2012 (71,7 procent), J.P. Killberg Bokhandelsaktiebolag (11,1 procent), Stiftelsen Bokförlaget Natur & Kultur (11,1 procent) och Krasse & Co AB (1,0 procent). De kommer alltså att kontrollera en betydligt större del av bolaget.

Ledningen i bolaget kommer att ligga kvar med ett ägande motsvarande 5,2 procent av aktierna i Akademibokhandeln Holding AB. Förvärvet sker till ett bedömt rörelsevärde (enterprise value, ”EV”) om cirka 760 Mkr vid tillträdet och finansieras genom att utnyttja Volatis tillgängliga kassa och befintliga kreditfaciliteter. Köpeskillingen för 100 procent av aktierna uppgår till 263 Mkr. Förvärvet sker till en EV/EBITDA-multipel om 6,1 ggr. Med anledning av förvärvet kommer Volatis resultat under tredje kvartalet att belastas med cirka 10 Mkr i transaktions­kostnader avseende främst Volatis finansiella rådgivare Keystone MCF.

– Ledningen har på ett mycket professionellt sätt stärkt Akademibokhandelns erbjudande, position och lönsamhet under vår tid som ägare. Vi ser Volati som en kompentent aktör som kommer att bli en bra och långsiktig ägare till bolaget, säger Martin Tisell, ordförande i Akademibokhandeln och partner på Accent Equity Partners AB, investeringsrådgivare till Accent Equity 2012.

Akademibokhandeln Holding AB har emitterat ett säkerställt obligationslån om 500 Mkr som i maj 2017 noterades på Nasdaq Stockholm. Obligationslånet löper på 4 år till en ränta om 3 mån STIBOR + 6,0 procent och lånet kan lösas av bolaget för 103 procent av utestående lånebelopp från och med mars 2019. Så länge obligationslånet är utestående föreligger restriktioner för hur Volati kan ta del av kassaflödet från verksamheten i Akademibokhandeln.

Förvärvet väntas ha en positiv effekt på Volatis resultat för 2017 och kommer att bidra till en ökning av avkastningen på eget kapital. Akademibokhandeln har betydande säsongsvariationer med stark intjäning under årets fjärde kvartal och svagare resultat under årets tre första kvartal. 2016 uppgick bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten till 94 Mkr. Akademibokhandeln kommer att utgöra ett fjärde affärsområde inom Volati vid sidan av Handel, Konsument och Industri.

Volatis strategi är att till rimliga värderingar förvärva verksamheter med beprövade affärsmodeller och ledande marknadspositioner som med stabila kassaflöden bidrar till finansiering av ytterligare förvärv. Koncernen har sedan januari 2016 genomfört fem förvärv utöver aktuellt förvärv av Akademibokhandeln. Volatis skuldsättning i form av nettoskuld i relation till EBITDA, kommer efter genomfört förvärv av Akademibokhandeln att uppgå till cirka 1,0 ggr, vilket med marginal är inom ramen för bolagets mål om maximalt 3,0 ggr. Detta möjliggör för Volati att genomföra ytterligare förvärv av nya affärsenheter och kompletterande verksamheter.

– Akademibokhandeln är en verksamhet som under de senaste åren har genomgått stora förändringar och mycket förtjänstfullt utvecklats för att fånga de möjligheter som förflyttningen inom branschen innebär. Idag har bolaget en vältrimmad verksamhet som med Volatis stöd kan fortsätta att utvecklas långsiktigt. Vi ser värderingen som rimlig för bolaget, givet dess marknadsposition och finansiella profil, på den förvärvsmarknad vi har idag, säger Mårten Andersson.

Tillträde förväntas ske under juli 2017. Ägarbytet innebär inga förändringar för de cirka 500 anställda eller de franchisetagare som driver 28 av butikerna. Förvärvet är villkorat av besked om godkännande från Konkurrensverket.

Bilden: Mårten Andersson, VD Volati och Maria Hamrefors, VD Akademibokhandeln.. Fotograf: Niclas Liedberg

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare?  Prenumerera!

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

SPONSRAT INNEHÅLL

SPONSRAT INNEHÅLL