Digitala böcker ökade försäljningen men minskade förlagens intäkter 2016

Ebook vs book. Woman sitting on chair holding traditional book and e-book reader tablet touchpad pc back view grunge background.

Digitaliseringen ökade bokförsäljningen med 2,4 miljoner exemplar 2016 – men intäkterna minskade med 4 procent, rapporterar Förläggareföreningen. Digitala böcker står nu för 14 procent av medlemsförlagens intäkter.

Svenska Förläggareföreningen har runt 70 medlemmar, främst större och medelstora förlag, och 55 medlemmar har lämnat underlag till statistiken så det ska genast sägas att den här rapporten inte omfattar hela det svenska förlagskollektivet. Däremot är jämförelsen med tidigare år relevant för trenderna inom försäljning av allmänlitteratur.

– Försäljningen minskade med 4 %, och är relativt väl spridd bland medlemmarna. De senaste årens uppåtgående försäljningskurva är bruten, främst beroende på en formatförskjutning från tryckt till digitalt format. De digitala formaten genererar mindre pengar till förlagen vilket slår igenom i statistiken, trots att totalt antal sålda exemplar ökar med 2,4 miljoner exemplar. 2016 ökade intäkterna från de digitala formaten med 44 % och 71 miljoner kronor till totalt 14 % (9 % 2015) av medlemmarnas totala intäkter, skriver Förläggareföreningen i ett pressmeddelande.

Vi saxar ytterligare ur pressmeddelandet:

Ja, jag gillar Boktugg och vill anmäla mig till ert gratis nyhetsbrev.

Ofta påverkas den totala försäljningen av ett relativt litet antal titlars mycket stora försäljningsframgångar. Under 2016 saknades sådana exceptionella titlar. Främst påverkas varuhusen av detta, men också bokhandeln. Även de i år något mindre kommersiella vinnarna av Nobelpriset och Augustpriset genererade lägre intäkter till berörda förlag jämfört med föregående år.

Försäljningen av nya barn- och ungdomsböcker ökar medan försäljningen av nya fackböcker backar något. Skönlitteraturen visar den största förändringen i jämförelse med 2015. Försäljningen av ny utgivning av inbundna böcker minskar med 12 % i kronor räknat, medan försäljningen av nya digitala ljudböcker ökar med 39 % för skönlitteratur.

Den digitala utgivningen och försäljningen ökar kraftigt och vi kan notera att ökningen främst härrör från äldre titlar, s.k. backlist, och är särskilt påtaglig för skönlitteraturen och barn- och ungdomsböckerna.
Det digitala formatet domineras av strömmande ljudböcker och prenumerationstjänster av olika slag. E-boken utgör fortsatt en relativt blygsam del av förlagens intäkter medan de utgör nära en tredjedel av antalet nya titlar.

Förlagens försäljning till bokhandeln backade med 9 % medan försäljningen till internetbokhandeln ökade med 2 %.

Rean betyder fortsatt mycket för bokbranschen och under de senaste tre åren har reans andel av den totala försäljningen legat relativt konstant. 2016 var reans andel ca 5 %.

Förlagens totala lager fortsätter att minska och under 2016 nåddes den lägsta nivån som någonsin noterats.

FAKTA 2016

Omsättning:  Bokförsäljningen – 4 %

Utgivning: Antal nya titlar + 11 %

Sålda exemplar, nyheter
Totalt – 1 %
Sålda ex per titel – 11 %

Digitala böcker, nyheter
E-böckerna motsvarar 31 % av antal utgivna titlar och 1 % av försäljningen (kr)
Ljudböckerna motsvarar 13 % av antal utgivna titlar och 6 % av försäljningen (kr)

Digitala böcker (e-böcker och ljudböcker, nyheter och backlist)
Digitala böcker motsvarar 14 % (232 miljoner kr) av försäljningen

Om Förlagstatistiken
Sedan 1973/74 tar Svenska Förläggareföreningen fram detaljerad statistik över sina medlemsförlags utgivning och försäljning av allmänlitteratur. Eftersom statistiken är begränsad dels till allmänlitteratur, dels till medlemsförlag inom Förläggareföreningen, ger den inte en fullständig bild av den svenska bokmarknaden, men vi menar att den ändå ger en god uppfattning om utvecklingen som helhet på den svenska bokmarknaden över en längre tidsperiod.

ANNONS

För den som vill läsa hela rapporten finns den här.

Foto: Voyagerix, Fotolia.

Sölve Dahlgren är journalist sedan 25 år tillbaka och författare till åtta böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

Inga kommentarer än

Kommentarer är avstängda.