5 trender i bokbranschen 2015

Vilka trender är hetast i bokbranschen inför 2015? Hybridförlag, böcker som innehållsmarknadsföring, eboksläsning i mobilen, direktförsäljning och prenumerationstjänster är fem stora, tror Michael Cairns, Publishing Technology. På Publishing Perspectives redogör han för vad han tror kommer prägla branschen under året.

1. Fortsatt utveckling av hybridförlag

Den digitala utvecklingen har inte bara resulterat i nya bokformat utan även möjliggjort för nya typer av förlags- och utgivningsmodeller. I USA har man bland annat kunnat se en tendens mot att agenturerna även börjat agera förläggare. Från att tidigare ha fungerat som en första länk i utgivningskedjan har digitaliseringen öppnat upp för möjligheten att ge ut böcker utan inblandning av utomstående förlag. Ett exempel är Curtis Brown som under 2015 kommer börja publicera eböcker under imprinten Studio 28. Agenturen är inte den första att utveckla sin verksamhet i denna riktning utan det verkar snarare vara en trend som blir allt vanligare. På den svenska marknaden chockade Fredrik Backman många när han valde att använda sin agent Jonas Axelsson på Partners in Stories som förläggare för boken Britt-Marie var här.
Parallellt med denna utveckling börjar även förlagen å sin sida utveckla egna typer av hybridmodeller. I Sverige ser vi bland annat en trend mot affärsmodeller som ger författarna mer makt och större kontroll över utgivningen.

2. Böcker som innehållsmarknadsföring

Marknadsföringskampanjer där man låter böcker och litteratur spela en central roll blir allt vanligare. Ett exempel från förra året är Jaguar Land Rovers samarbete med författaren William Boyd. Ett annat är den amerikanska snabbmatskedjan Chipotle som lät trycka för kampanjen exklusiva noveller av kända författare på sina påsar och muggar.
Satsningarna gynnar inte bara företagen bakom produkterna ifråga utan erbjuder även möjligheter för författare och förlag att synas i oväntade sammanhang som ofta får mycket medial uppmärksamhet.
Ett svenskt exempel på en bok som använts som innehållsmarknadsföring är Christoffer Carlssons roman Den fallande detektiven som publicerades som följetong i DN under sommaren 2014. Ett annat är Camilla Läckbergs gästspel i ICA:s reklamsåpa i samband med utgivningen av hennes senaste bok Lejontämjaren.
Dessa exempel pekar på att bokbranschen är att räkna med vad gäller innehållsmarknadsföring, i Sverige såväl som internationellt.

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare? Stötta oss gärna genom att swisha ett bidrag.

3. Läsplattan får konkurrens från mobiltelefonen

Sedan lanseringen 2007 har Amazons läsplatta Kindle sålts i runt 20 miljoner exemplar världen över. Samtidigt förutspås försäljningen av smarta mobiltelefoner i år uppgå till 2,4 miljarder exemplar. Om man ser till dessa siffror blir det tydligt att störst potential att öka eboksläsningen finns inom telefonbranschen.
Hittills har mobiltelefonen knappast varit förstahandsvalet vid digital läsning vilket delvis kan tänkas bero på det lilla formatet och andra brister gällande användarvänligheten. Studier har dock visat att allt fler faktiskt läser böcker i telefonen, även om det sällan handlar om någon längre stund åt gången.
Utvecklingen går mot telefoner med större skärmar och längre batteritid vilket inte bara underlättar surfandet utan även möjliggör för en mer bekväm eboksläsning.

4. Direktförsäljning från förlag till läsare

I takt med att den fysiska bokhandeln uppvisat allt sämre försäljningsresultat har förlagen tvingats inse att den primära kundgruppen inte längre utgörs av återförsäljare utan av läsare. Direktförsäljning från förlag till läsare kan knappast räknas som ett nytt fenomen men har i de flesta fall inte utgjort en särskilt stor del av den totala försäljningen. Utvecklingen går dock mot att bokförsäljningen får en mer central funktion på förlagens hemsidor eller på andra webbplatser som är knutna till dessa.
Vi har tidigare kartlagt några svenska förlag som valt att sälja via egna kanaler. Allteftersom fler förlag väljer att utveckla egna användarvänliga webbplatser för försäljning av böcker är det möjligt att 2015 kommer bli året då direktförsäljning till läsare får sitt ordentliga genombrott.

Jobbar du i bokbranschen? Läs Analysbrevet och prenumerera!

5. Uppsving för prenumerationstjänster för e-böcker

Abonnemangslösningar för eböcker är visserligen inget nytt fenomen men allteftersom fler förlag inser fördelarna med dessa tjänster förväntas de i år få ännu större genomslag. Att kunna nå ut med sina backlist-titlar till nya läsare är bara en av många möjligheter som dessa företag öppnar upp för.
I Sverige står eboken fortfarande för en mycket liten del av den totala bokförsäljningen men förhoppningar finns om att enkla och användarvänliga prenumerationstjänster ska leda till ett ökat intresse för digital läsning. Storytel och Readly fick förra året en ny konkurrent då danska Mofibo lanserades i Sverige. Ett år efter starten i Danmark hade den danska eboksmarknaden ökat från 2-3 procent till att utgöra 12 procent av den totala bokmarknaden. Kanske kommer vi under året att få se en liknande utveckling även i Sverige.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att förlagsbranschen står inför ett nytt spännande år som förmodligen kommer att innebära möjligheter såväl som förändrade förutsättningar och nya utmaningar.

Text: Caroline Sköldqvist

Foto: © cienpiesnf, Fotolia

solve@dahlgren.net

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Från dataspel till världar i bokform

Stefan Gadnell – Skaparen av 90-talets spelsuccé och Akvarellkonstnär

Stefan Gadnell, känd som skaparen av det svenska succéspelet BackPacker från 90-talet, är idag en framstående akvarellmålare och författare.

Tre familjers vardagsliv och reflektioner på ett krig i Europa.

Boken ”Utan ord ingen mening” skildrar tre familjers vardagsliv och deras reflektioner på det nya världsläget. Deras frustation riktar sig mot Putin, hur han från ett rikt och i stort sätt relativt gott förhållande med västvärlden raserar Rysslands kommunikation med Europa och USA genom sitt anfallskrig mot Ukraina.

Adoptionsdrama i inbördeskrigets skugga

En utplånad bondby på Sri Lanka och två överlevande systrar som inte känner varandras existens tar oss in i ett virrvarr av händelser och en hel palett av människoöden både på den mytomspunna ön samt i Sverige och Frankrike.