Lena Edlund

Jag har skrivit två böcker om de yngsta barnen i förskolan och är redaktör för boken om den röda tråden. 

Jag är leg. Fritidspedagog och har tidigare arbetat som förskollärare och förskolechef. Jag arbetar nu som föreläsare och författare.