Birgitta Dahl

Rut Birgitta Dahl, född 20 september 1937 i Råda socken i Härryda kommun, är en svensk politiker, som var riksdagsledamot i 33 år från 1969 till 2002. Hon var biträdande industriminister 1982–1987, miljö- och energiminister 1987–1990, miljöminister 1990–1991 samt riksdagens talman 1994–2002. 

Källa: Wikipedia