Carina Eriksson

Carina Eriksson född 1962 (syster till Lena) är medförfattare och bidrar med idéer inspiration.

Brudkronan, Mörk gryning över Ljugarn, Besk medicin, Exil Björke, Det sjuka arvet, Dunkelt förebud och Hammarudden.