Bromma före historien

Bromma före historien
Författare
Medverkande
Förlag Instant Book
GenreHistoria och arkeologi
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor224
Vikt596 gr
Utgiven2008-04-10
SABJcabz Bromma
ISBN 9789185671243
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Hur många människor kan samtidigt ha bott i Bromma under yngre järnålder? Hur många samtidigt på varje från den tiden känd gård? Bebyggelsehistorien under bronsålder och framför allt om bebyggelsens framväxt under järnålder speciellt dess senare del beskrivs. Hur tedde sig omgivningen i förhistorisk tid? Vilken påbverkan hade Aedelsö och Birka på Brommalandet? Det kan inte uteslutas att också Brommabor deltog i kungens hird i Birka och i vikingtåg. Fornlämningarna i Bromma redovisas stadsdel för stadsdel i en katalog med kartor. Vissa intressanta fornlämningar i Bromma redovisas mer ingående. Bromma Hembygdsförenings arbete för Brommas fornvård belyses. Nils Ringstedt, doktor i arkeologi, med stort intresse för hembygdens fornminnen, har som fornvårdsansvarig i Bromma Hembygdsförening lockats att med entusiasm och engagemang leta upp praktiskt taget alla kända fornminnen i Bromma. Att finna dessa i ett relativt tättbebyggt samhälle har haft sina sidor. Många är försvunna eller borttagna! Glädjande är att detektivarbetet under många års strövtåg också avslöjat många tidigare okända lämningar! Professorerna Åke Hyenstrand och Jan Svanberg bidrar avslutande med artiklar om Brommas organisation under förhistorisk tid och om rundkyrkan i Bromma och dess Albertus Pictor-målningar.