Mentorskap i skola och förskola

Mentorskap i skola och förskola
Författare
Förlag Norstedts
GenrePedagogik
FormatEbok (EPUB)
SpråkSvenska
Vikt0
Utgiven2013-03-25
SABEa
ISBN 9789113051550
Titeln har från den 4 juni 2013 tagits över av Studentlitteratur. Du finner mer information på Studentlitteraturs webbplats >> Vad innebär det att vara en professionell lärare eller förskollärare? Mentorn som kollega och bedömare, hur går det ihop? Vilket ansvar har rektor och förskolechef under introduktionsåret?

Dessa och många andra frågor tas upp i Mentorskap i skola och förskola. Författarna diskuterar olika sätt att organisera mentorskapet under introduktionsåret och visar vilka utvecklingsmöjligheter som finns för både individ och verksamhet.
Med utgångspunkt i aktuell forskning diskuteras och problematiseras relationen mellan mentorn och de nya lärarna och de konsekvenser ett mentorskap kan medföra. Boken avslutas med en diskussion kring lämplighetsbedömning av den nyutexaminerade läraren.

Ur innehållet:

Förutsättningar för mentorskap (Agneta Bronäs & Ylva Ståhle)
Att bli en professionell lärare (Agneta Bronäs)
Relationen mellan mentor och nyutbildad kollega, ett autentiskt möte? (Eva Edman Stålbrandt)
Mentorskap och professionsutveckling i förskolan (Birgitta Hammarström-Lewenhagen)
Introduktionsåret en tid för verksamhetsutveckling (Inger Eriksson)
Bedömning av lärares yrkeskunnande (Viveca Lindberg)