Lära och undervisa matematik : från förskoleklass till åk 6

Några av landets främsta experter på lärarutbildning, matematik och matematikdidaktik medverkar i denna samskrivna bok. Den riktar sig främst till blivande och verksamma F-6-lärare.

Ambitionerna är högt ställda. Boken fyller ett viktigt behov av grundläggande matematikdidaktisk litteratur och bidrar därigenom till bättre matematikkunskaper i vårt land.

Ur innehållet
- Att bli en kompetent matematiklärare
- Vad är matematik och matematikdidaktik
- De allra yngsta barnens lärande
- Kursplaner
- Problemlösning
- Statistik och sannolikhetslära
- Taluppfattning, aritmetik och algebra
- Geometri
- Diagnos och bedömning
- Kommunikation och lärande i matematik
- Övergripande tankar om mångkulturalitet, genusperspektiv, metakognition samt inte minst vikten av en röd tråd genom skolans hela matematikundervisning.

Barbro Grevholm, professor i matematikdidaktik, Agder universitet (Norge) är huvudredaktör. Övriga medverkande författare i alfabetisk ordning: Camilla Björklund, lektor, Göteborgs universitet, Johan Häggström, lektor, Göteborgs universitet (NCM), Katarina Kjellström, lektor, Stockholms universitet, Stefan Löfwall, lektor, Karlstads universitet, Eva Norén, lektor, Stockholms universitet, Gunilla Olofsson, lektor, Stockholms universitet, Elisabeth Persson, lektor, Högskolan i Borås, Lars-Erik Persson, professor, Luleå Teknisk universitet, Per-Eskil Persson, lektor, Malmö högskola, Eva Riesbeck, lektor, Malmö högskola och Eva Taflin, lektor, Högskolan Dalarna.