fbpx

Nominera en pristagare till Ingvar Lundbergpriset 2018 – vem blir ditt förslag?

Nu kan du nominera en pristagare till Ingvar Lundbergpriset 2018. Bild: Fotolia

Varje år delar Natur & Kultur ut ett pris till en person som har gjort betydande forskning eller insatser för barns skrivutveckling och läsning.

Och nu kan du alltså tipsa dem om någon, som du tycker borde få priset. Du har mellan 1 december och 1 februari på dig att hitta en värdig mottagare. Tänk på att det även går att nominera en pedagog som tagit fram egna metoder för att väcka barns lust till läsning.

Ingvar Lundberg (1934–2012) var professor i psykologi och en internationellt erkänd forskare inom läs- och skrivutveckling och dyslexi.

ANNONS

Prissumman är 100 000 kr och delas ut på Natur & Kulturs Läskonferens i Stockholm.

Juryn som utser pristagaren består av: Elisabet Nihlfors (professor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet), Ulf Fredriksson (docent, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet), Marie Trapp (lärare, Nyköpings kommun) samt Ann-Charlotte Smedler (professor, prefekt, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet).

Nominera någon här

ANNONS

Vill du ha lite känsla för vem du kan nominera? Titta på listan över tidigare års pristagare:

2017 Barbro Westlund, lågstadielärare, lektor i läs- och skrivutveckling vid Stockholms universitet som har gett ut ett flertal lärobocker.

Motivering: ”Barbro Westlund tilldelas Ingvar Lundbergpriset 2017 för sina banbrytande insatser för aktiv läsförståelseundervisning och sin förmåga att översätta internationell forskning till svensk klassrumspraktik. Som erfaren lågstadielärare och disputerad forskare är hon lika förtrogen med läsförmågans tekniska sida som språkförståelsens och sammanhangets betydelse för hur en text kan avkodas. Barbro Westlund inspirerar och ger konkreta verktyg och har bidragit till att höja hela lärarkårens beredskap att undervisa i läsförståelse.”
Läs pressmeddelandet

Gör som 5000+ andra Boktuggläsare ...

... prenumerera på vårt nyhetsbrev (kostnadsfritt). I din mejlbox varje vecka så du inte missar några viktiga nyheter i bokbranschen.

Din epostadress används enbart av Boktugg och delas aldrig med tredje part.

2016 Katarina Herrlin, lågstadielärare, lärarutbildare och universitetslektor i didaktik vid Institutionen för utbildningsvetenskap vid Linnéuniversitet

Motivering: ”Katarina Herrlin tilldelas Ingvar Lundberg-priset 2016 för sitt mångsidiga arbete för att utveckla barns språk-, läs- och skrivfärdigheter. Hon kombinerar engagemang och kreativitet med systematisk kartläggning och uppföljning, både i klassrummet och som lärarutbildare och läromedelsförfattare. Med sin kvalificerade praktiska kompetens och förtrogenhet med det vetenskapliga kunskapsläget lyfter och utvecklar Katarina Herrlin lärarens roll och betydelse i barns läsutveckling.”

2015 Monica Reichenberg, professor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet.

Motivering: ”För att hon som lärare och forskare flyttat fokus från lässvaga elevers misslyckanden till att kritiskt granska texter och göra dem mer begripliga och i samtalets form inbjuda alla elever att bli aktiva, medskapande läsare. Monica Reichenberg har visat att strukturerade textsamtal kan förbättra läsförståelsen hos elever på alla nivåer och att aktiv läsundervisning går hand i hand med omsorg om elevernas emotionella välbefinnande. Hennes framgångsrika arbete är därmed också ett folkbildande och demokratiskt projekt.”

2014 Karin Taube, professor i didaktik med inriktning mot språk-, läs- och skrivutveckling i skolans tidiga år.

Motivering: ”För att hon med stor uthållighet arbetat för barns och ungas läsande, ett arbete som sträcker sig från speciallärarens klassrumsvardag, barns tidiga läs- och skrivinlärning över dyslexi hos högskolestuderande till enskilda barns självkänsla. Med sin stora kunskap och bredd som pedagog, forskare och folkbildare verkar Karin Taube i bästa mening i Ingvar Lundbergs anda.”

 


 

 Tack för att du kom hit och läste …
… det gör oss stolta och glada. Som du märkte slapp du betalvägg. Ett val vi gjort, eftersom vi genuint älskar litteraturen och vill sprida våra nyheter till så många som möjligt. Till priset av en en kopp kaffe på stan (39 kronor/mån) stöttar du den hårdast arbetande lilla redaktionen i landet. En billig peng för alla de tusentals artiklar vi publicerar varje år. Plus att du får tillgång (japp, där har vi en betalvägg) till ett växande bibliotek av artikelserier och ett exklusivt nyhetsbrev endast för INSIDERs.
Det tar bara en minut att bli en INSIDER idag >>

Conny Palmkvist är författare, spökskrivare och journalist. Han har skrivit åtta romaner och bland annat tilldelats Helsingborgs Dagblads kulturpris och Umeå novellpris.
Inga kommentarer än

Kommentarer är avstängda.