fbpx

Akademibokhandeln tar obligationslån på 500 miljoner kr

Akademibokhandeln har emitterat ett obligationslån på 500 miljoner kronor. Pengarna ska användas till att finansiera gamla lån och skulder, nya satsningar och utdelning till ägarna.

Akademibokhandeln såldes av KF sommaren 2015 och har de senaste åren gått igenom rejäla besparingsprogram efter sammanslagningen med Bokia som skedde vid årsskiftet 2012/2013 då de både förlusttyngda kedjorna bestämt sig för att sätta stopp för förlusterna.

Sedan dess har de presenterat två år med vinstresultat, 2015 gjorde Akademibokhandeln ett rörelseresultat på 74,3 miljoner kronor efter avskrivningar och nyligen meddelades att Akademibokhandeln (där Bokus ingår) gjort en vinst på 125 miljoner kronor 2016 (före finansiella kostnader).

ANNONS

Men när digitaliseringen fortsätter så har Akademibokhandeln stora utmaningar framför sig. Trenden i andra branscher är tydlig – försäljning flyttar från butiker till e-handel. Idag meddelade Akademibokhandeln att de emitterat ett stort obligationslån på 500 miljoner kr.

Akademibokhandeln AKB AB (tillsammans med dotterbolag “Akademibokhandelsgruppen“) som driver den marknadsledande bokhandelskedjan Akademibokhandeln samt nätbokhandeln Bokus har framgångsrikt emitterat ett säkerställt obligationslån om 500 miljoner kronor med ett ramverk om 700 miljoner kronor (“Obligationerna”). Obligationerna, med förfallodag i mars 2021, kommer att löpa med en ränta om Stibor 3m + 6,00% med kvartalsvis räntebetalning. Emissionslikviden kommer, tillsammans med företagets egna medel, att användas för fortsatt utveckling av verksamheten, refinansiering av Akademibokhandelsgruppens existerande skuld (som inkluderar tilläggsköpeskilling till tidigare ägare) samt för en engångsutdelning till Akademibokhandelsgruppens ägare, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Obligationsemissionen togs emot mycket väl av marknaden och placerades i huvudsak bland nordiska institutioner med stöd av ytterligare efterfrågan från Kontinentaleuropa. Totalt deltog fler än 70 investerare i den kraftigt övertecknade emissionen som stängdes efter endast ett par timmar av publik marknadsföring.

ANNONS

– Vi emitterar denna obligation för att optimera bolagets kapitalstruktur efter den framgångsrika omstruktureringen av Akademibokhandelsgruppen och vi kommer att fortsätta satsningarna på utveckling av vårt digitala erbjudande samt butikskoncept, säger Maria Hamrefors, VD för Akademibokhandelsgruppen i pressmeddelandet.

(Boktugg söker Akademibokhandeln för ytterligare kommentarer)

 


 

 Tack för att du kom hit och läste …
… det gör oss stolta och glada. Som du märkte slapp du betalvägg. Ett val vi gjort, eftersom vi genuint älskar litteraturen och vill sprida våra artiklar till alla bokälskare. Är du trogen boktuggare och gillar det vi gör – stötta gärna den hårdast arbetande lilla redaktionen i landet. Några tior i månaden eller mer? Du väljer priset.
Det tar bara en minut att bli en INSIDER idag >>

Sölve Dahlgren är journalist sedan 25 år tillbaka och författare till nio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.
Inga kommentarer än

Kommentarer är avstängda.