Skymningsland / Twilight Land

Skymningsland / Twilight Land
Författare
Medverkande
Förlag Art and Theory
GenreKonst
FormatFlexband
SpråkSvenska
Antal sidor109
Vikt538 gr
Utgiven2023-03-27
SABIa
ISBN 9789198672107

Skymningsland utforskar upplevelsen av att stå på tröskeln till det okända, insikten om att våra liv inte kan fortsätta på samma sätt och att världen, som vi känner den, förändras i snabb takt. Kombinationen av ekologisk, geopolitisk och demokratisk kris oroar och skrämmer. Samtidigt pekar olika rörelser och initiativ mot möjligheter till positiva paradigmskiften som kan innebära mer livsbejakande sätt att tänka och leva. Skymningen övergången från dag till natt kan förknippas med rädsla inför mörkret, men också med kreativitet och fruktbara möten mellan fantasi och verklighet. I Skymningsland möter vi konstverk och texter som hämtar sin näring någonstans mellan förstörelse och tillblivelse, förvirring och klarsynthet, rädsla och hopp. Publicerad av Moderna Museet i samband med utställningen Skymningsland på Moderna Museet i Malmö.

Twilight Land explores the feeling of standing on the threshold of the unknown. Of realising that our lives cannot continue in the same way and that the world, as we know it, is changing at a rapid pace. The convergence of an ecological, a geopolitical and democratic crisis worries and frightens. At the same time, and in the midst of this darkness, a vibrant transition movement engages people all over the world, striving for a positive paradigm shift towards a more life-affirming way of thinking and living. Twilight the transition from day to night might be associated with a fear of the approaching darkness, but also with creativity and fruitful encounters between imagination and reality. The texts and artistic practises featured in this book derive their nourishment from somewhere between destruction and creation, confusion and clarity, fear, and hope. Published by Moderna Museet in conjunction with the exhibition Twilight Land at Moderna Museet Malmö, Sweden.