Tidskriften Mana 2-3(2019) Imperial Leather

Tidskriften Mana 2-3(2019) Imperial Leather
Serie Tidskriften Mana
Författare
Medverkande
Förlag Föreningen tidskriften Mana
GenreSamhälle, politik och debatt
FormatBF
SpråkSvenska
Antal sidor60
Vikt218 gr
Utgiven2019-11-21
SABO(p)
ISBN 9789198346497
Inledningsvis lyfter numrets temaredaktör Maja Sager fram några av Imperial Leathers centrala bidrag och argument. Därefter tar Temi Odumosu med oss på promenad i Köpenhamn och reflekterar över de rasistiska och koloniala bilder hon konfronteras med på matprodukter, i restauranger och i reklam. I nästa artikel diskuterar Andrea Tock föreställningar om ”rasblandning” och lyfter fram några nutida exempel på skärningspunkten mellan vetenskaplig och varufierad rasism. Därefter återger curatorn Tawanda Appiah ett samtal med konstnären Cecilia Germain och reflekterar med hjälp av McClintocks arbete över svarta konstnärers erfarenheter av, och kritiska intervention i, den svenska konstvärlden. En nyare text av Anne McClintock följer, där hon riktar blicken mot USA och en rad fotografier från tidigt 1900-tal och tidigt 2000-tal. Hon visar hur våldet, kolonialismen och imperialismen som är inneboende i USA som nation – genom folkmordet på urfolken, genom dess globala krig då och i dag, genom rovdriften på naturen världen över – på olika sätt hemsöker bilder och berättelser om nationen, trots alla försök att tränga ut dem ur historieskrivningen. Avslutningsvis beskriver Elin Anna Labba de för ögat knappt skönjbara, men för Sápmi så våldsamma, spöklandskapen som koloniseringen har lämnat efter sig: kolonialstaternas nationsgränser, skogsbruk och kraftverk som skär sönder Sápmis marker – samtidigt som samisk konst och hantverk exploateras och varufieras.