Nordirland : fredsprocessen och brexit

Nordirland : fredsprocessen och brexit
Författare
Förlag Global
GenreSamhälle, politik och debatt
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor222
Vikt380 gr
Utgiven2020-02-07
SABOcf-etb
ISBN 9789198150346
Den brittiska brexitomröstningen 2016 chockade hela Europa. I spåren följde segdragna förhandlingar där den svåraste knäckfrågan länge handlade om den nordirländska gränsfrågan. Med alla turer i brexitdramatiken har den konfliktfyllda brittiska provinsen återigen hamnat i det internationella rampljuset, men för Nordirland är tajmingen av brexit osedvanligt dålig. Den kommer vid en tidpunkt då fredsprocessen fortfarande befinner sig i ett skede av återuppbyggnad. Sedan våren 2017 har den hyllade maktdelnings-modellen brutit samman och den omtalade samlingsregeringen är upplöst på obestämd tid. Visserligen framhålls fredsprocessen ofta som en förebild för hur väpnade konflikter i djupt splittrade samhällen kan lösas, men trots framgångarna förblir Nordirland ett djupt polariserat samhälle mellan nationalister och unionister, de två dominerande samhällsgrupperna. I Nordirland har oenigheten i brexitfrågan bidragit till att förstärka polariseringen mellan de båda samhällsgrupperna, vilket i sin tur försvårar genomförandet av de riktigt svårlösta frågorna i fredsprocessen. Under brexitprocessen har frågorna hopat sig: Kommer fasta gränsposteringar tillbaka? Vad händer med det ekonomiska samarbetet när gränsen till Irland blir en yttre EU-gräns? Kan brexit hota hela fredsprocessen? Står ett enat Irland på dagordningen? Det är frågor som Jan Pettersson försöker ge ett svar på i den här boken som också innehåller en del historiska tillbakablickar.