Ord&Bild 3-4(2014) : Våld

Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Ett fullmatat dubbelnummer av Ord&Bild som vrider och vänder på våldet; på frågan om vems handlingar som betraktas som våldsamma, och vilka konsekvenser det får. Vi talar om våldet som föregår det våld som alstrar nyhetsrubriker. Vi talar om våldet, inte bara som en motsättning till det vi kallar demokrati, utan också som något som historiskt format den. Vi talar om våldet i modernistiska representationer. Om kicken med våld. Om våldet i att bygga ett kärnkraftverk på en av världens jordbävningstätaste platser. Om våldsdåd som epidemi. Om våldet i Göteborgs kommunalt sanktionerade gentrifieringsprocesser. Om våldet i våldsbegreppet. Våldet i att återge våld.
Ett nummer av essäistik och skönlitteratur, av ord och bild.