Skolan ut ur krisen : En forskarantologi om framtidens utbildningspolitik

Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Efter flera år av experimentverkstad är skolan i kris. Kunskapsnivåerna bland svenska elever sjunker, ojämlikheten ökar och det går att bli miljonär på att handla med friskolor.Skolan måste skyndsamt tas ut ur krisen. Tankesmedjan Tiden, S-studenter, Arbetarrörelsens forskarnätverk och Runö utbildnings- och utvecklingscenter har tillsammans tagit fram en forskarantologi om framtidens utbildningspolitik. Här presenteras nio texter med förslag för den nya regeringen att ta tag i. Områden som det fria skolvalet, skolsegregationen, pojkar och genus i utbildningen, kunskapsmätningar, vuxenutbildning och elevdemokrati problematiseras och analyseras av några av landets främsta experter inom skola och utbildning.

Hur får vi en jämlik skola där alla ges samma förutsättningar? Och hur blir vi åter ett av världens bästa utbildningsländer,
både för elever och skolpersonal?