Vänstervridna? Pedagogiska? Av högre kvalitet? : 70-talets barnteveprogram och barnfilmer kontra dagens

Vänstervridna? Pedagogiska? Av högre kvalitet? : 70-talets barnteveprogram och barnfilmer kontra dagens
Författare
Förlag Filmförlaget Margareta Rönnberg
GenreFilm och fotografi
FormatFlexband
SpråkSvenska
Antal sidor319
Vikt750 gr
Utgiven2012-11-01
SABBub
ISBN 9789197761406
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Många talar om vikten av bra barn-tv och barnfilm, men få preciserar vad de menar med kvalitet. I denna bok är temat just hur kvalitet(er) hos barnfilm, barnteveprogram och barnlitteratur ska förstås, samt hur de har bedömts. Därmed framgår också vad som har ansetts vara dåligt eller utgöra en brist. Här undersöks således hur det skrivits om barnprogram och barnfilmer i olika sammanhang, utifrån övertygelsen att hur någonting diskuteras offentligt i hög grad bestämmer hur företeelsen uppfattas – inte bara av sin samtid utan även av eftervärlden. Retroaktiva bedömningar av äldre filmer och tv-program återverkar dessutom på kraven som ställs på efterkommande produkter. I boken granskas hur filmkritiker under 90 år recenserat barnfilmer och hur olika skribenter beskrivit och värderat framför allt 70-talets barn-tv och tre decenniers filmer om barn: bloggare, kulturjournalister, krönikörer och forskare. Hur klarar sig då dagens motsvarigheter vid en jämförelse? Arbetet bygger på ett stort material: bland annat en analys av närmare 400 barnfilmsrecensioner från 1922-2012, tv-tablåerna för 47 veckors barnprogram från 70-talets början, statligt finansierad filmhistorieskrivning, bloggar och andra inlägg på Internet, såväl som på analyser av framträdande tv-serier och filmer. Allt ställt mot tidigare forskning på området. Huvudfrågorna blir: vad är egentligen en barnfilm? Hur såg de facto barnteveutbudet ut på 70-talet? Vad menar olika intressenter med värdefull film, kvalitetsprogram och god smak? Har barnen själva haft något att säga till om i frågan om vad en kvalitetsupplevelse kan tänkas vara? Både barnfilmshistorie­skrivningen och synen på 70-talets barn-tv visar sig vara i behov av revidering. MARGARETA RÖNNBERG är docent i filmvetenskap vid Högskolan i Gävle. Hon har tidigare skrivit ett tiotal böcker om barn och medier, t.ex. en jämförelse mellan Barnjournalen och Lilla Aktuellt, om blöjbarnsteve för de allra yngsta, om tv-reklam, Disneyfilmer och Astrid Lindgren-filmatiseringar m.m.