Gör Kristus känd! : samlade herdabrev 1990 - 1997

Gör Kristus känd! : samlade herdabrev 1990 - 1997
Serie Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie
Författare
Förlag Skara stift
GenreReligion
FormatKartonnage
SpråkSvenska
Antal sidor79
Vikt0
Utgiven2009-08-26
SABCj-ch
ISBN 9789197736626
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Lars-Göran Lönnermark var biskop i Skara stift 1989-2004. Under sin ämbetstid gav han ut fem herdabrev med olika teman. Breven gavs ut som foldrar avsedda som underlag för samtal och studier i församlingarna. Det var också på detta sätt de kom att användas. Herdabreven ges nu ut i bokform. Här finns också en text som skrevs inför stiftets medarbetarmöte 2002. Den har i många avseenden samma karaktär som herdabreven och kompletterar dessa. Materialet speglar Lars-Göran Lönnermarks biskopstid, både i valet av ämnen och i framställningen av såväl grundläggande kristen tro som kommentarer till samtiden.