På goda grunder : fem år med Claphaminstitutet i samhällsdebatten

Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
I ett land och en tid när sekulariseringen fått stort insteg i den offentliga debatten finns ett tydligt behov av en trovärdig kristen röst i samhällsdebatten.
Tankesmedjan Claphaminstitutet startades våren 2008 i syfte att "Arbeta för den kristna trons tillämpning på "kultur-, tros- och samhällsförhållanden i Sverige och världen, samt sprida kunskap, forma nätverk och bilda opinion för detta ändamål".
Under Claphaminstitutets paraply har ledare och ämnesexperter från samhällets olika delar förenats, för att i seminiarier och debattartiklar tillsammans kunna höja sin röst till försvar för en stadig kristen värdegrund i samhället.

Inför Claphaminstitutets femårsjubileum 2013 har ett representativt urval av de mest uppmärksammade publicerade artiklarna samlats i denna antologi. Vi hoppas att artiklarna även i bokform ska nå nya läsare och stimulera den svenska idédebatten med ett kristet perspektiv.