Fronesis 28. Marx ekonomikritik

Fronesis 28. Marx ekonomikritik
Serie Fronesis
Författare
Förlag Fronesis
GenreEkonomi
FormatBF
SpråkSvenska
Antal sidor195
Vikt0
Utgiven2008-08-17
SABOc(p)
ISBN 9789197691833
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Under 1970-talet fanns en levande svensk utgivning av böcker som anknöt till Karl Marx huvudverk »Kapitalet«. Ett kvartssekel senare ser situationen annorlunda ut, trots att nyläsningarna av Marx fått ett ordentligt uppsving internationellt. I Fronesis nr 28 riktas uppmärksamheten mot Marx ekonomikritik. Vi introducerar en spännande aktuell forskning i övertygelsen om att Marx ekonomikritik alltid kommer att vara aktuell i en diskussion om globalisering, klasspolarisering och kapitalismens exploatering. Innehåll i Fronesis nr 28 (195 sidor): Redaktionen: Läs Kapitalet – igen - Karl Marx: Varans fetischkaraktär och dess hemlighet - Daniel Ankarloo: Ett kvartssekel utan Marx kritik av den politiska ekonomin - Andrew Kliman: Att återerövra Kapitalet - Alan Freeman: Jämviktsmarxismens psykopatologi - Anders Ramsay: Marx? Vilken Marx? - Michael Heinrich: Monetär värdeteori – pengar och kris hos Marx - Sven-Eric Liedman: Engelsismen - Daniel Ankarloo: Tom form och total negativitet - Rolf Hecker: Enkel varuproduktion - Christopher J. Arthur: Värde, arbete och negativitet