Omänskliga rättigheter : en antologi om flyktingar och papperslösas situation i Sverige

Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Skillnaden mellan att få vård eller att tvingas vända i dörren med en allvarlig sjukdom, att få ett arbete och en bostad eller inte, kan vara ett personnummer. Hur kommer det sig att ens rätt till de mänskliga rättigheterna är beroende av var man är född? Den här antologin handlar om flyktingar, papperslösas situation i Sverige och om omänskliga rättigheter. Texterna är skrivna av personer med stor erfarenhet av dessa frågor och som aktivt arbetar för allas lika rätt. De riktar sig till dig som vill veta mer om papperslösas vardag, flyktingpolitikens utformning och det omfattande arbete som utförs för att skapa ett rättvisare samhälle. – Ingen kan göra allting, men alla kan göra någonting.