Musik, makt och "heligt dårskap" : Dmitrij Sjostakovitj i tvärvetenskaplig belysning

Musik, makt och
Författare
Medverkande
Förlag Sekel Bokförlag/Isell & Jinert
GenreMusik och dans
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor96
Vikt115 gr
Utgiven2007-06-15
SABSjostakovitj, Dmitrij
ISBN 9789197652971
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Få tonsättare har som Dmitrij Sjostakovitj (19061975) blivit föremål för animerade diskussioner kring förhållandet mellan politik och estetik. I denna antologi belyses den omstridde Sjostakovitj och den kontext han verkade i ur en rad tvärvetenskapliga infallsvinklar. Bland annat skriver medförfattarna om Sjostakovitjs plats i den ryska historien, om mottagandet han fick i Västeuropa samt om hur begreppet ironi kan användas för att förstå hans position i Sovjetunionen. Texterna är sprungna ur den föredragsserie som hölls i Lund i samband med den dansk-svenska Sjostakovitjfestivalen Music Around, i samarbete med Akademiska kapellet. Förutom redaktörerna Ursula Geisler och Henrik Rosengren medverkar Kristian Gerner, Greger Andersson och Tore Eriksson.