Mystiskt brödraskap – mäktigt nätverk

Mystiskt brödraskap – mäktigt nätverk
Medverkande
Förlag Media-Tryck
GenreKulturhistoria och allmän humaniora
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor285
Vikt0
Utgiven2006-06-01
ISBN 9789197519625
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Här ges en unik inblick i 1700-talets största svenska sällskap: Svenska Frimurare Orden. Det är en av de första akademiska publikationerna som ägnar sig åt det svenska frimureriet med ambitionen att dekonstruera det lammska paradigmet om frimureriet som ockult anti-upplyst underströmning under det rationella. Genom en analys av frimureriets normativa texter (inspirerad av Margaret C. Jacobs teorier och metoder) placerar Andreas Önnerfors in det svenska frimureriet i framväxten av det moderna civilsamhället. Henrik Bogdan behandlar ur religionsvetenskaplig synvinkel initiationen som gemensamt fenomen för frimureriets medlemmar. Möjliga socialhistoriska angreppssätt på medlemssammansättningen framläggs av Anders Simonsen. Boken innehåller även 4 300 namn på svenska 1700-talsfrimurare för vilka medlemskap i logerna nu kan verifieras. Jonas Andersson presenterar handskriften efter vilken den alfabetiska medlemsförteckningen har upprättats. Texterna visar att 1700-talets Sverige tog till sig ett betydande europeiskt kulturfenomen och pekar på behovet av fördjupad forskning inom ett internationellt växande område: research into freemasonry.