Bruka, odla, hävda. Odlingssystem och uthålligt jordbruk under 400 år

Bruka, odla, hävda. Odlingssystem och uthålligt jordbruk under 400 år
Serie SOLMED
Medverkande
Förlag Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
GenreJord- och skogsbruk
FormatInbunden
SpråkSvenska
Antal sidor323
Vikt0
Utgiven2005-04-05
ISBN 9789189379954
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Nya kunskaper om odlingssystemens historia och om uthålligt jordbruk, presenteras i denna antologi. Kan det ha varit förändrade matvanor för 400 år sedan som drastiskt kom att förändra odlingssystemen? Hur skapades ett jordbruk som kunde vara hållbart under den stora befolkningstillväxten på 1800-talet? Hur har landskapet förändrats? Hur kan jordbrukets framtidsscenario se ut?

Bokens författare kommer från olika forskningsfält – de är naturvetare, samhällsvetare såväl som humanister. Även deras bidrag spänner över stora områden, allt från konkreta förändringar i landskapet till teorier om jordbrukets utveckling.

Antologins huvudområden är: odlingssystemens historia, de idéhistoriska perspektiven, naturens kretslopp, energi- och näringsflöden samt landskapsförändringar och hållbart nyttjande. Denna spännvidd gör att boken vänder sig till många kategorier – planerare, kulturgeografer, miljöforskare, kommunekologer, historiker, museimän, agrara praktiker och övriga intresserade av jordbruket och dess historia. Alla läsare får möjlighet att göra sig en egen syntes av förlopppen.