Demokratin som bildningsväg

Demokratin som bildningsväg
Författare
Medverkande
Förlag Carlsson
GenrePedagogik
FormatDanskt band
SpråkSvenska
Antal sidor300
Vikt772 gr
Utgiven2022-11-04
SABEvk
ISBN 9789189065444

 

Kenneth Abrahamsson, Per-Ola Jansson och Torvald Åkesson (red.)

Demokratisera demokratin var den paroll som folkbildaren, författaren och hedersdoktorn Gösta Vestlund drev fram till sina sista dagar. Det är en gigantisk utmaning eftersom endast en tredjedel av världens befolkning lever i länder med fungerande liberal demokrati. Demokrati handlar inte bara om representation och folkets röst, utan även om jämlikhet, rättvisa, respekt och likvärdighet. Den får energi i samtal där kunskap och bildning utgör ett fundament, vilket ställer höga krav på samhälle och medborgare. I vår tid har sociala medier en viktig funktion, samtidigt som spridningen av hat och hot hindrar den demokratiska dialogen. Klimatförändringarna är en annan demokratisk utmaning. Antalet demokratiska stater minskar i världen och utvecklingen i Europa är mycket oroande. 

Antologin ges ut till Gösta Vestlunds minne och är ett försök att spegla demokratins komplexitet, institutionella villkor och möjligheter. Med titeln Demokratin som bildningsväg vill den betona folkbildningens uppdrag att verka för delaktighet, ökad jämlikhet och upplysta medborgare. 

I boken medverkar Ronny Ambjörnsson, Erik Amnå, Martin Gelin, Sverker Gustavsson, ­Katrine Marçal, Per Molander, Bi Puranen, Agneta Stark, Per Svensson, Sverker Sörlin och många and­ra namnkunniga skribenter. 

 

Här finns många intressanta resonemang, som gett mig nya kunskaper och insikter. Som till exempel att bara 4,5 procent av svenskarna svarar att de aldrig litar på en främmande människa, medan hela 38,6 procent av irakier misstror andra. Det är klart att det ger helt olika ingångar till ett samtal om hur samhället ska utvecklas, om två personer med så olika utgångspunkter möts.

Kristian Alm, BTJ-häftet nr 24, 2022