Hjärtat

Hjärtat
Författare
Medverkande
Förlag Historiska Media
GenreHistoria och arkeologi
FormatInbunden
SpråkSvenska
Antal sidor198
Vikt0
Utgiven1997-01-01
SABVeh-c:k
ISBN 9789188930163
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Under 1900-talet har världen sett en explosionsartad utveckling inom hjärtläkekonsten. I det internationella arbetet har svensk forskning lämnat viktiga bidrag till behandling och omhänder-tagande av hjärtpatienter.
Det var två svenskar som först i detalj beskrev en hjärtinfarkt år 1859. Det var två svenskar som år 1953 lade grunden för användningen av ultraljud som ett hjälpmedel i diagnostiken av hjärtsjukdomar. Det var svenskar som konstruerade och opererade in den första helt implanterbara pacemakern år 1958.

I Hjärtat - Inblickar i svensk cardiologihistoria sammanfattas för första gången de svenska bidragen inom det cardiologiska området. Men boken ger också internationella utblickar och beskriver insatser på närliggande områden såsom hjärtkirurgi, klinisk fysiologi och röntgenologiska insatser inom hjärtdiagnostiken.

Hjärtat - Inblickar i svensk cardiologihistoria vänder sig inte enbart till specialister inom området, utan riktar sig i lika hög grad såväl till vårdpersonal som medicinskt intresserade lekmän.

Bengt W Johansson är med dr och docent. Före sin pensio-
nering tjänstgjorde han som överläkare vid hjärtsektionen på Allmänna sjukhuset i Malmö. I sin verksamhet hade han nära kontakt med patienter men ägnade också mycket tid åt forskning och undervisning. Författaren har inte bara inriktat sin forskning på medicinhistoriska aspekter; även studier av biologiska rytmer, igelkottens vintersömn och gastronomi har rymts inom hans forskningsprojekt.

Bengt W Johansson har varit ordförande i Svenska Cardio-logföreningen och Läkaresällskapet i Lund. Han är medlem i ett flertal svenska och internationella vetenskapliga föreningar och sällskap. Han tog också initiativ till instiftandet av den vetenskapliga föreningen Societas erinacea.