När mammor dör

"När mammor dör växer det sly överallt" , så skriver Göran Tunström. Men pratar vi om det?  

När Charlotte Sirc hastigt förlorade sin mamma som femtonåring saknade hon berättelser om flickor och kvinnor som varit med om samma sak.

Här berättar 31 kvinnor mellan 18 och 77 år om erfarenheten av att mista sin mamma.  

Ärligt och nära beskriver de hur mammas död har påverkat dem som flickor, kvinnor, döttrar och mammor. Berättelserna beskriver den djupaste sorgen efter en saknad mamma men också lättnaden då en gammal och sjuk mamma får gå bort.  

Trots att ensamheten i sorgen är ett gemensamt drag i berättelserna kan sorgen även ge styrka och kraft att gå vidare. I efterordet beskriver socionom och leg psykoterapeut Lotta Polfeldt olika teorier, begrepp och perspektiv kring sorg och ger exempel på hur mammas död kan påverka på kort och lång sikt.   Boken är framförallt riktad till döttrar med samma upplevelser men kan likaväl läsas av söner utan mödrar, anhöriga och professionella som möter sörjande i sitt arbete. Syftet är att lyfta in döden i livet och att ge styrka och kraft att prata om döden.

RECENSIONER

"Berättelserna är samlade av Charlotte Sirc som när hon var femton år gammal miste sin mamma i en trafikolycka." "Boken är svår att lägga ifrån sig, förutom när man behöver torka en tår då och då. Den är viktig,välskriven och mycket bra. Berättelserna lyfter det speciella band som finns mellan mor och dotter, ett band som oundvikligen bryts av sjukdom, olyckor, suicid eller av ålder. När bandet bryts påverkar det alltid livet i stort. Olika, men alltid stort. Antologin förmedlar hopp och visar att det trots en obeskrivbar sorg går att leva vidare. När mammor dör bör läsas av många men i första hand av döttrar som förlorat sin mamma.Helhetsbetyg: 4." BTJ