Jämställt språk : en handbok i att skriva och tala jämställt

Jämställt språk : en handbok i att skriva och tala jämställt
Författare
Förlag NE Nationalencyklopedin AB
GenreSpråk (inkl. lexikon, parlörer och ordböcker)
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor122
Vikt152 gr
Utgiven2016-08-25
SABF:do
ISBN 9789188423030
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Den språkliga jämställdheten mellan könen är relativt god i Sverige, internationellt sett. Ändå förekommer åtskilligt språkligt könsförtryck i attityder, i val av ord och uttryckssätt, i samtalsvanor och framställningsperspektiv. Perspektiv och föreställningar vi burit med oss i århundraden ligger inbakade i grammatik och ordförråd. De kommer till uttryck utan att vi tänker på det. Vi måste lära oss att känna igen mönstren, och vi måste veta hur vi ska motverka dem, i arbetsliv, utbildning, myndighetskontakter och vardagssamtal. Språkrådets lilla handbok Jämställt språk är till praktisk hjälp i det arbetet.