Det lyckliga femtiotalet : sexualitet, politik och motstånd

Det lyckliga femtiotalet : sexualitet, politik och motstånd
Medverkande
Förlag Brutus Östlings bokf Symposion
GenreFilosofi och idéhistoria
FormatDanskt band
SpråkSvenska
Antal sidor302
Vikt488 gr
Utgiven2019-09-05
SABOh
ISBN 9789187483400
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen

Femtiotalet kan framstå som något av en parentes mellan det fyrtiotal som präglades av andra världskriget och det politiskt radikala sextiotalet. Men det var också ett motsägelsefullt decennium. Å ena sidan var kriget slut och ett nytt välfärdssamhälle var under uppbyggnad. Med rationella lösningar skulle samhället lämna politiska villfarelser bakom sig. Den lyckliga kärnfamiljen med bil och moderna köksmaskiner skulle borga för en lugn och stillsam tillvaro. Å andra sidan var det en tid av kallt krig, kärnvapenhot och naivitet inför framstegets kostnader. Det var långt ifrån alla som levde i den utmålade idyllen och den lilla familjens slutna liv. De som inte föll inom den givna normen kunde uteslutas eller glömmas bort. I linje med detta har 1950-talet varit föremål för såväl idealiseringar som kritiska analyser och smutskastningar.

Denna antologi nyanserar och problematiserar bilden av femtiotalet. Den består av arton essäer som kretsar kring frågor om sexualitet, politik och motstånd: sexualitet kopplat till begärliga blickar, lust, njutningar, driftsliv och vad som i samtiden kunde kallas polymorf perversitet; politik i vid mening som innefattar allt från stalinism och totalitarism till propaganda, flaggviftande och politiska romaner; och motstånd i form av uppror, värnpliktsvägran och skönlitterär kritik riktad mot välfärdsrationalismen. Tonvikten ligger på svenska förhållanden och då framför allt välfärdssamhället, men här finns också utblickar mot världen i stort. Tanken är att essäerna sammantaget ska ge en mångfasetterad och fördjupad förståelse av detta märkliga decennium <span >som hade sina både lyckliga och olyckliga sidor.</u>

Boken är tillägnad Lena Lennerhed, professor i idéhistoria vid Södertörns högskola, som har ägnat stora delar av sin forskning åt sexualpolitiska frågor och etablerat sig som en framstående auktoritet på området. Hon disputerade 1994 på avhandlingen Frihet att njuta. Sexualdebatten i Sverige på 1960-talet. Efter det har hon bland annat publicerat monografierna Sex i folkhemmet. RFSUs tidiga historia (2002), Historier om ett brott. Illegala aborter i Sverige på 1900-talet (2008) och Kvinnotrubbel. Abort i Sverige 1938 1974 (2017).