Kågeträskdagboken, volym 2

Kågeträskdagboken, volym 2
Serie Folklivsskildringar och bygdestudier
Medverkande
Förlag Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
GenreKulturhistoria och allmän humaniora
FormatInbunden
SpråkSvenska
Antal sidor486
Vikt1930 gr
Utgiven2022-12-27
SABMz
ISBN 9789187403460
Kågeträskdagboken. En västerbottnisk dagbok 1891–1901, II, utg. av Ann-Catrine Edlund, Lars-Erik Edlund & Ulf Lundström. Kågeträskdagboken är tillkommen mellan 1891 och 1901 på Anten-Ors gård i norra Västerbotten och är skriven av systrarna Greta Dahlqvist (1859–1947) och Lovisa Dahlqvist (1862–1938). I dagboken får vi en inblick i det dagliga livet på gården Anten-Ors. Här redovisas husfolkets utomhusarbete under skördetiden och kvinnornas inomhusarbete under vinterhalvåret med vävning och stickning. Det sociala livet i byn Kågeträsk intar en framträdande plats i dagboken. Både nattfrierier, giftermål, födslar och död finns väl dokumenterade. Dagboksutgåvan består av två volymer. I volym I, som ännu inte utgivits, får man en fördjupad presentation av dagbokens historiska och sociala sammanhang. Där finns också tre register: Personregister, Ortnamnsregister och Ordregister samt Käll- och litteraturförteckning. I volym II, som alltså nu föreligger, återges hela dagboken med tolkning och kommentarer.