Kyrkesund : Båtar och faryg

Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Man har i arbetet försökt att gå så långt tillbaka som möj-ligt och de tidigaste funna båtarna är från 1500-t.s slut. I boken berättas det också om: -brevväxling mellan fartyg och redare under1860-talet. -"dorisen" en roddbåt av speciell typ. -en fiskeresa år 1932 med kuttern "MAUD". -nedtecknade minnen från några kvinnor om - förberedelser i hemmen då fiskebåtarna skulle avsegla -om lotsplatsen