Människans kunskap och kunskapen om människan : en gränslös historia

Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Det evigt mänskliga finns det något sådant? Eller är människan alltid en produkt av sin samtid? Den som studerar historia stöter snart på dessa frågor. I denna bok med 14 fristående kapitel skriver humanister och naturvetare om människans villkor i en föränderlig värld, och om hur kunskapen om människan kan för medlas. Kronologiskt omfattar texterna ämnen från förhistoria till nutid. Samman