Att veckla ut historien - Anteckningar från en utställningsprocess

Att veckla ut historien - Anteckningar från en utställningsprocess
Serie Nätverkstans skriftserie
Författare
Förlag Nätverkstan
GenreHistoria och arkeologi
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor368
Vikt404 gr
Utgiven2021-08-18
ISBN 9789186717193
Historia är inte en fast och förutbestämd berättelse. Historia skapas, omskapas, gestaltas och används medvetet och omedvetet överallt i samhället. Det sker i litteraturen, i skolböcker, genom film och konst och i politiken. Det sker inte minst på våra museer. I november 2016 invigdes ”History Unfolds – samtidskonst möter historia” på Historiska museet i Stockholm. Utställningen kom till under två turbulenta år med flyktingströmmar, terrordåd och förändrad migrationspolitik. Utställningen invigdes samtidigt som en statlig museiutredning pågick, mitt under en hätsk museidebatt och strax efter det att Donald Trump valts till president i USA. Tio internationellt väletablerade konstnärer ställde ut och gav perspektiv både på museets 150-åriga historia och på dagsaktuella frågor. Curator för utställningen var Helene Larsson Pousette. Under arbetet med utställningen skrev Helene Larsson Pousette dagbok. Dessa anteckningar varvas i denna bok med reflekterande texter från i dag. Att veckla ut historien undersöker hur rådande normer påverkar våra tolkningar av det förflutna. Boken dokumenterar även en curatoriell process på ett kulturhistoriskt museum, där personliga erfarenheter och drivkrafter påverkar slutresultatet. Helene Larsson Pousette är metodutvecklare och curator som förenar kulturarv, forskning och samtida konst. Hon har ett förflutet som producent på Riksutställningar, Historiska museet och Riksantikvarieämbetet, och som kulturråd vid Sveriges ambassad i Serbien. 2018 var hon med och grundade och utvecklade Stockholms Kvinnohistoriska, och sedan 2020 är hon kulturråd vid Sveriges ambassad i Washington DC.