Skara stift 1000 år

Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Detta är en jubileumsbok med anledning av att Skara stift år 2014 firar 1000 år. Den utges i Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie, och vill spegla stiftets rika andliga historia och tradition. Medveetet speglar innehållet i artiklarna sådant som sällskapet inte tidigare behandlat i sin utgivning. Vi får läsa om utgrävningsresultaten från Varnhem som visar på en tidig kristen närvaro, hur Skara stift var på 1000-talet och lära känna den tidens biskopar. Vi möter Ingegerd, Olof Skötkonungs dotter, som blev Rysslands första helgon. Jungfru Maria och hennes ställning i Skara stift belyses liksom kvinnor i skara stift under 1000 år. Boken berättar även om hur pilgrimsvandringar på medeltiden gick till. Andra artiklar behandlar mer närliggande händelser i tiden: strukturfrågor, delningen av Skara stift, missionen liksom Birger Forell som var krigsfångarnas vän. Bokens innehåll täcker i princip stiftets 1000 år, en historia som började med ett religionsskifte. Mycket tyder på att vi idag, tusen år senare, också befinner oss i en brytningstid. Jubileumsboken berör därför slutligen frågan om religionens och kyrkans ställning och utmaningar på 2000-talet.