Gränslöst liv? : en studie av två gränskommuner i Värmland

Gränslöst liv? : en studie av två gränskommuner i Värmland
Författare
Medverkande
Förlag Karlstad University Press
GenreSamhälle, politik och debatt
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor121
Vikt255 gr
Utgiven2011-06-15
SABOabbc
ISBN 9789186637019
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
I Värmland har människorna som bor vid gränsen till Norge alltid haft utbyte med sina norska grannar. Det har handlat både om handel, kultur och sociala relationer. När det gäller handeln och vem som tjänat mest på den, Norge eller Sverige, så har det skiftat historiskt sett. När det gäller sociala relationer som släktskap och äktenskap över riksgränsen så har det nog alltid funnits. Vad gäller kultur och kulturellt utbyte så har det förekommit i olika varianter, både som finkultur och som mindre fin kultur. Rally och dansbandsmusik är kanske bra exempel på det senare, medan teater och opera är exempel på det förra.
I forskningsprojektet "Regionförstoring på gränsen" vill några forskare vid universitetet i Karlstad fånga villkoren för livet vid gränsen. I den här boken får vi ta del av resultaten från de studier som genomförts i projektet. Studierna har genomförts under åren 2007-2009 och fokus har varit att fånga livsvillkoren i två kommuner som haft en ekonomisk tillväxt tack vare norska satsningar i bygden och tack vare möjligheterna till arbetspendling över riksgränsen. De två kommunerna är Årjäng och Eda, som båda ligger i västra Värmland och som båda varit med om en annorlunda utveckling jämfört med många anda landsbygdskommuner i Sverige.
Det är en spännande utveckling på många sätt, och det är framförallt en utveckling som lämnat spår i befolkningens upplevelser av de förändringar som skett.