Shakespeares Shylock och antisemitismen

Shakespeares Shylock och antisemitismen
Serie Theatron
Författare
Medverkande
Förlag Stiftelsen för utgivning av teatervetenskapliga studier
GenreTeater
FormatHäftad
Språk
Antal sidor162
Vikt240 gr
Utgiven2010-08-31
SABGez Shakespeare, William
ISBN 9789186434410
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Var Shakespeare antisemit? Eller är hans judiska Shylock snarare ett tecken på det diskursiva klimatet som rådde i England under 1500-talet? Rymmer Köpmannen i Venedig antisemitisk propaganda och är den därför rentav farlig, oavsett tidsandan och den sceniska framställningen? Til syvende og sidst är det bara åskådarna som kan ge besked. I sin uppsättning på Dramaten 2004, med Malin Ek i rollen som Shylock, sökte Mats Ek åstadkomma ett motgift. Teaterforskare verksamma vid Teater- och dansvetenskap, Stockholms universitet, genomförde en publikundersökning som visade att tvärtemot sitt syfte hade Dramatenföreställningen lockat fram antisemitiska tendenser hos åskådarna. Under ett tre dagars symposium diskuterades detta alarmerande resultat i ett tvärvetenskapligt sammanhang. Shakespeares Shylock och antisemitismen innehåller de bidrag som nio forskare presenterade i samband med symposiet: Harvardprofessorn och Shakespearespecialisten Stephen Greenblatt (i Hans Kellermans översättning), teologen Jesper Svartvik, historikerna Lars M. Andersson och Håkan Blomqvist, psykoanalytikern David Titelman, journalisten och författaren Anna Lena Lodenius, receptionsforskaren Anat Gesser-Edelsburg och teatervetarna Yael Feiler och Willmar Sauter vilka även redigerat och sammanställt boken. Denna andra utgåva av Shakespares Shylock och antisemitismen innehåller ett tillägg till förordet och en ny artikel av Yael Feiler som följer upp de olika forskningsresultat som projektet genererat de senaste åren.