Skeletten i garderoben : om rasismens idéhistoriska rötter

Skeletten i garderoben : om rasismens idéhistoriska rötter
Författare
Förlag Mångkulturellt centrum
GenreFilosofi och idéhistoria
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor183
Vikt290 gr
Utgiven2012-10-05
SABOhe:k
ISBN 9789186429171
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
De rasistiska stereotyper och tänkesätt som förekommer i dagens samhälle, härrör i sista hand ur en lång tradition av vetenskapligt och ”finkulturellt” rastänkande i Europa. Detta är ett område kring vilket vi behöver gedigen kunskap – rasismen kan inte motarbetas enbart genom officiella fördömanden. Skeletten i garderoben behandlar frågor kring • begreppet rasism, dess innebörd och avgränsning, • det europeiska rastänkandets historiska uppkomst, • rasbegreppets användning inom biologin och antropologin, • darwinismens tillämpning på människan, samt • nazismens ideologi och socialpsykologi.