Den interkulturella blicken i pedagogik : Inte bara goda föresatser

Den interkulturella blicken i pedagogik : Inte bara goda föresatser
Serie Södertörn Studies in Education
Medverkande
Förlag Södertörns högskola
GenrePedagogik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor201
Vikt375 gr
Utgiven2012-06-15
ISBN 9789186069513
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Med ”interkulturell blick” avses i denna antologi ett speciellt förhållningssätt. Perspektivet är gränsöverskridande och kosmopolitiskt. Det handlar om en ”inkluderande globalism”, en strävan att frigöra sig från etnocentriska synsätt för att i stället skapa en inkluderande, jämlik och demokratisk pedagogik. Det rör sig inte om någon kompenserande ”specialpedagogik för invandrare”. Snarare gäller det att med pedagogikens hjälp bidra till att göra det annorlunda normalt, till att skapa en ”diversifierad normalitet”. Boken är indelad i två delar: Interkulturalitet och samhälle samt Interkulturalitet och lärande. De flesta bidragen har skrivits av forskare och lärare vid Södertörns högskola och är baserade på författarnas forskning om interkulturell pedagogik. Bland bidragsgivarna finns också lärare som främst skriver utifrån sina praktiska yrkeserfarenheter av pedagogik och interkulturalitet.