Kunskap utan gränser – Antroposofisk filosofi i ett idéhistoriskt perspektiv

Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Den österrikiska filosofen Rudolf Steiner (1861—1925) gav sitt grundläggande filosofiska verk titeln ”Frihetens filosofi”. Han presenterar där ett synsätt enligt vilken världsutvecklingen präglas av mening och intention, där människan är medverkande i frihet. Det ställer han mot såväl dogmatisk och auktoritär religion som en mekanistisk materialism, där människan bara är en produkt av fysiska, kemiska och biologiska processer. Steiners antroposofiska filosofi utgår ifrån att den fysiska sinnevärlden är en del av en oändligt mycket vidare verklighet. Till skillnad från många andra filosofer menar han att människans förmåga att förvärva kunskap inte begränsas till sinnevärlden, kunskapen har inga gränser. Utmaningen är, menar han ”att utforska den andliga världen med naturvetenskaplig metod.” Förutom huvudförfattaren och redaktören Pär Granstedt medverkar en rad akademiska forskare inom olika områden med kortare essäer.