Parken – en Storyline med fokus på NO och teknik

Parken – en Storyline med fokus på NO och teknik
Författare
Förlag Capensis förlag
GenrePedagogik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor72
Vikt0
Utgiven2014-01-15
ISBN 9789185887613
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Parken - en Storyline med fokus på NO och Teknik
Storyline tar sin utgångspunkt i det eleverna vet och kan och utmanar deras nyfikenhet. Eleverna tillägnar sig kunskaper genom att aktivt pröva hur saker och ting förhåller sig för att deras förförståelse ska utmanas och utvecklas. Parken är en Storyline om en park där eleverna skapar både miljön och de karkaktärer som besöker parken. Den är speciellt framtagen för att underlätta arbetet med NO och Teknik i årskurs 1-3 och tar upp stora delar av det centrala innehållet på ett sätt som övar elevernas ämnesspecifika förmågor. I materialet finner du ett färdigt storylineupplägg med steg för steg-instruktioner som är lätta att följa. Boken innehåller även konkreta exempel på hur man kan arbeta med formativ bedömning i klassrummet. Storylinen Parken är framtagen av Ylva Lundin som har många års erfarenhet av Storyline som lärare, fortbildare och handledare.