Den dubbla blicken : historia i de nordiska samhällena kring sekelskiftet 1900

Den dubbla blicken : historia i de nordiska samhällena kring sekelskiftet 1900
Medverkande
Förlag Sekel Bokförlag
GenreHistoria och arkeologi
FormatInbunden
SpråkSvenska
Antal sidor196
Vikt493 gr
Utgiven2007-10-08
SABK:d
ISBN 9789185767007
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
År 1905 arrangerades det första nordiska historikermötet i Lund. Mötet blev till viss del ett misslyckande eftersom norrmännen uteblev på grund av den svensk-norska unionskrisen. Några få finländare medverkade men de hade sin politiska och historieteoretiska uppmärksamhet riktad åt andra håll. De nordatlantiska samhällena hade ännu inga akademiska historiker. Mötets öde visar hur historia och historievetenskap alltid existerar i samtida samhällelig kontext. I denna bok, resultatet av en jubileumskonferens i Lund år 2005, studeras historiebruket i de nordiska samhällena för hundra år sedan av forskare från Danmark, Finland, Grönland, Island, Norge och Sverige. Historien användes på många sätt, av norrländska hembygdsentusiaster, norska professorer och grönländska skollärare. Gemensamt för dem alla var den starka kopplingen till nationalismen, som såg olika ut i de olika nordiska länderna. Sättet att förhålla sig till historien var dubbelt. Från nuet riktades blicken mot både det förflutna och framtiden. Författare: IDA BLOM, professor emerita i kvinnehistorie ved Universitetet i Bergen. EVA ERIKSSON, fil.dr i arkitekturhistoria. NARVE FULSÅS, professor i historia vid Universitetet i Tromsø. HARALD GUSTAFSSON, professor i historia vid Lunds universitet. PERTTI HAAPALA, professor i historia vid Tammerfors universitet. NIELS KAYSER NIELSEN, Lektor ved Historisk Afdeling,Aarhus Universitet. FREDRIK PERSSON, doktorand vid Historiska institutionen, Lunds universitet. SIGRÍDUR MATTHÍASDÓTTIR, post-doc stipendiat ved Humanistisk Institut, Islands Universitet. BOSSE SUNDIN, professor i idéhistoria vid Umeå universitet. DANIEL THORLEIFSEN, cand. mag. Direktør, Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu (Greenland National Museum and Archives). CHARLOTTE TORNBJER, fil. dr i historia vid Lunds universitet. ANNA WALLETTE, fil.dr i historia vid Lunds universitet. ULF ZANDER, universitetslektor i historia vid Högskolan i Jönköping och forskarassistent vid Historiska institutionen, Lunds universitet.