Marknad och politik : åttonde upplagan

Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Villkoren för den svenska ekonomiska politiken förändras snabbt. Efter tio goda år drabbades Sverige av den internationella finanskrisen och den med denna sammanhängande konjunkturnedgången. De goda åren, som till synes gjort landet väl rustat att möta de nya prövningarna, var resultatet av omfattande åtgärder efter krisåren i början av 1990-talet. Näringslivet har omstrukturerats. Regleringar och subventionssystem har avvecklats, marknader har öppnats för konkurrens och skattesystemet har förändrats. Stabiliseringspolitiken har lagts om. Med EU-medlemskapet har den svenska ekonomin och dess institutioner integrerats i Europas. Allt detta lade grunden till en period av god tillväxt. Utmaningarna för framtiden är många och inte enbart beroende av konjunkturernas växlingar. Hur ska Sverige möta den globala konkurrensen, klimathotet, den ökade andelen åldringar och de många andra svåra uppgifter vi står inför? Marknad och politik ger en heltäckande bild av de viktigaste frågeställningarna i svensk ekonomi under 2000-talets första decennium. Den åttonde upplagan innehåller ett nyskrivet kapitel om de finansiella marknaderna som ger perspektiv på den internationella finansiella krisen. Boken lämpar sig också väl för alla som söker en djupare förståelse av den svenska ekonomins och den ekonomiska politikens problem och valmöjligheter. Den kan läsas fristående, men är även avsedd att vara en modern grundbok i nationalekonomi för universitet och högskolor. Förutom redaktörerna medverkar: Lars Bergman, Karolina Ekholm, Klas Eklund, Joakim Gullstrand, Magnus Henrekson, Bertil Holmlund, Lars Nyberg, Karin Olofsdotter, Mats Persson, Bo Sandelin, Lennart Schön, Arvid Wallgren, Staffan Viotti, Pehr Wissén och Maria Vredin Johansson. Åttonde upplagan. Nionde upplagan utkommer i slutet av januari 2011.