Medicin för Sverige! Nytt liv i en framtidsbransch

Medicin för Sverige! Nytt liv i en framtidsbransch
Författare
Förlag SNS Förlag
GenreMedicin
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor205
Vikt310 gr
Utgiven2007-05-07
SABVp-c
ISBN 9789185695195
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Om Sverige vill fortsätta vara ett av världens främsta länder inom det biomedicinska området är det bråttom att vidta kraftfulla åtgärder. Statsministern och hans inre kabinett bör ta ledningen. Det är huvudslutsatsen i den här boken. Den sammanfattar vad en kvalificerad forskargrupp, understödd av en insiktsfull referensgrupp av praktiker, har kommit fram till när det gäller framtiden för läkemedel, bioteknik och medicinteknik i Sverige. Till nyckelfrågorna hör forskningens kvantitet och kvalitet, samspelet mellan sjukvård, forskning och industri (som kraftigt försämrats) och Sveriges attraktionskraft som land för ett högproduktivt och kunskapsbaserat näringsliv. Gruppen föreslår en rad konkreta åtgärder: kraftigt förstärkt forskningsfinansiering, en friare ställning för universitetssjukhusen, en satsning på att bli världsledande på kliniska prövningar och uppföljningsstudier, bättre villkor för både unga och etablerade forskare och ett tydligt uppdrag för sjukvården att medverka i att bygga biomedicinska kluster. Helt avgörande är ett politiskt engagemang och ett stöd från ansvariga myndigheter för att skapa och vidmakthålla innovations- och attraktionskraft. Göran Arvidsson är docent i företagsekonomi och forskningsledare vid SNS. Hans Bergström är docent i statsvetenskap och f.d. chefredaktör för Dagens Nyheter. Charles Edquist är professor i innovation och föreståndare för CIRCLE (Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy), Lunds universitet. Daniel Högberg är pol.mag. och forskningsassistent vid SNS. Bengt Jönsson är professor i hälsoekonomi och chef för Centrum för hälsoekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.