Inre Skandinavien : en gränsregion under omvandling

Inre Skandinavien : en gränsregion under omvandling
Medverkande
Förlag Karlstad University Press
FormatInbunden
Språk
Antal sidor218
Vikt750 gr
Utgiven2007-12-20
ISBN 9789185335879
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
-Halve slekta mi er jo svensker!
...är en typisk kommentar av norrmän i gränsregionen Inre Skandinavien. Det visar hur nära svenskar och norrmän varit varandra under lång tid. Och kontakterna utvecklas genom olika former av ekonomiska och politiska initiativ, t.ex. genom EU:s Gemenskapsinitiativ INTERREG IIIA.
I denna bok berättas om förändring och utveckling av det norsk/svenska samarbetet, men också om hinder och olikheter mellan länderna. Det handlar om identitet och mentalitet hos befolkningen och om näringslivets villkor och omvandling. Just olikheterna har historiskt betytt mycket för gränsregionens ekonomiska villkor - inte minst inom handel, turism och fritidsboende - och detta ges det ett antal exempel på i boken.
I boken skildras också den roll som gränsen spelar för sysselsättning, kontaktmönster och flyttningar. Trots betydande likheter mellan svenskar och norrmän finns det föreställningar om olikheter som också syns i de bilder vi har av varandra.
Författarna i boken är forskare från Norge och Sverige som bedrivit forskningsprojektet "Omställning och utveckling i Inre Skandinavien" med finansiellt stöd genom EU:s INTERREG III A."